Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku

W dniu 27 października br. minął termin na składnie ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów w 2024 roku. Na przetarg wpłynęły następujące  oferty:

  • FB Serwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów – cena 1 074,60 zł za 1 tonę,
  • Ekom Maciejczyk Sp. Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny – cena 1 198,80 zł za  1 tonę,
  • Conteko Sp. z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów – cena 876,00  zł za 1 tonę.

Komisja przetargowa po przeprowadzeniu wymaganych procedur przetargowych, jako najkorzystniejsza ofertę wybrała ofertę dotychczasowego odbiorcy odpadów, tj. firmę CONTECO Sp. z o.o. z/s. w Radłowie. Wyniki postępowania zostały zatwierdzone przez Krzysztofa Gila wójta gminy i w dniu 21 listopada doszło do podpisania umowy na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w roku 2024. Gminę Gręboszów reprezentował Krzysztof Gil wójt gminy i Bożena Deshko skarbnik, a wykonawcę umowy reprezentował Grzegorz Kuczek prezes zarządu.

Uzgodniona kwota za powyższą usługę oraz oszacowanie strumienia odpadów w nadchodzącym roku, pozwoli zapewne na zaproponowanie zmniejszenia wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańców gminy. Taką propozycję, wójt przedstawi na sesji budżetowej, która będzie miała miejsce pod koniec grudnia 2023 roku.

Jednocześnie Urząd Gminy zachęca do prawidłowego naliczanie należności i terminowego ich uiszczania, celem uniknięcia ponoszenia kosztów upomnienia i kolejnych kosztów związanych z komorniczą egzekucją oraz znalezienia się w krajowym rejestrze dłużników.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.11.2023 r.

W dniu 27 października br. minął termin na składnie ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gręboszów w 2024 roku. Na przetarg wpłynęły następujące  oferty: FB Serwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów – cena 1 074,60 zł za 1 tonę, Ekom Maciejczyk Sp. Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny – cena 1 198,80 zł za  1 tonę, Conteko Sp. z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów – cena 876,00  zł za 1 tonę. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu wymaganych procedur przetargowych, jako najkorzystniejsza ofertę wybrała ofertę dotychczasowego odbiorcy odpadów, tj. firmę CONTECO Sp. z o.o. z/s. w Radłowie. Wyniki postępowania zostały zatwierdzone przez Krzysztofa Gila wójta gminy i w dniu 21 listopada doszło do podpisania umowy na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w roku 2024. Gminę Gręboszów reprezentował Krzysztof Gil wójt gminy i Bożena Deshko skarbnik, a wykonawcę umowy reprezentował Grzegorz Kuczek prezes zarządu. Uzgodniona kwota za powyższą usługę oraz oszacowanie strumienia odpadów w nadchodzącym roku, pozwoli zapewne na zaproponowanie zmniejszenia wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańców gminy. Taką propozycję, wójt przedstawi na sesji budżetowej, która będzie miała miejsce pod koniec grudnia 2023 roku. Jednocześnie Urząd Gminy zachęca do prawidłowego naliczanie należności i terminowego ich uiszczania, celem uniknięcia ponoszenia kosztów upomnienia i kolejnych kosztów związanych z komorniczą egzekucją oraz znalezienia się w krajowym rejestrze dłużników.         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.11.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe