Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 15°C
wiatr: 6,8 km/h
opady: 0,0 mm

Spotkanie informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru działania LGD "Perły Ponidzia"

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" (gminy: Bejsce, Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Opatowiec, Skalbmierz), realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania skierowane są do przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców, w Gminie Gręboszów odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w dniu 05.10.2015 r. godz 10.00.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" - PROW 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu także poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej ankiet oraz wypełnienie fiszki przez osoby mające pomysł na ciekawy projekt
do realizacji na terenie LGD "Perły Ponidzia".

FISZKA PROJEKTOWA
POBIERZ

ANKIETA 1
POBIERZ

ANKIETA 2
POBIERZ

ANKIETA 3
POBIERZ

 

Zgromadzone informacje posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru) oraz do wytyczenia kierunków działań i określenia celów LSR.

Wypełnione Fiszki oraz Ankiety prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia

"Lokalna Grupa Działania - Perły Ponidzia"
ul. Szkolna 3
28-530 Skalbmierz

adres e-mail: lgd.perlyponidzia@op.pl

 

 

files/pliki/aktualnosci/2015/09wrzesien/LDG/1.JPG

 

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ:

  1. 1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
  2. 2. Założenia PROW 2014 - 2020 w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania - kto, ile i na co może otrzymać dotację.
  3. 3. Analiza SWOT - wypracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania.
  4. 4. Cele LSR - wypracowanie celów realizacji LSR.
  5. 5. Badanie ankietowe.
  6. 6. Dyskusja.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2015/09wrzesien/LDG/zaproszenie_spotkania_nowy_lsr_greboszow.jpg

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2015 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" (gminy: Bejsce, Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Opatowiec, Skalbmierz), realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania skierowane są do przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców, w Gminie Gręboszów odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w dniu 05.10.2015 r. godz 10.00. Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" - PROW 2014-2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu także poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej ankiet oraz wypełnienie fiszki przez osoby mające pomysł na ciekawy projekt do realizacji na terenie LGD "Perły Ponidzia". FISZKA PROJEKTOWAPOBIERZ ANKIETA 1POBIERZ ANKIETA 2POBIERZ ANKIETA 3POBIERZ   Zgromadzone informacje posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru) oraz do wytyczenia kierunków działań i określenia celów LSR. Wypełnione Fiszki oraz Ankiety prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Perły Ponidzia" ul. Szkolna 3 28-530 Skalbmierz adres e-mail: lgd.perlyponidzia@op.pl           PROGRAM SPOTKAŃ: 1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania. 2. Założenia PROW 2014 - 2020 w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania - kto, ile i na co może otrzymać dotację. 3. Analiza SWOT - wypracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania. 4. Cele LSR - wypracowanie celów realizacji LSR. 5. Badanie ankietowe. 6. Dyskusja.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.09.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe