Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Gręboszów, dn. 27.10.2020 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 29.09.2020 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów.

W okresie od 07.10.2020 r. do 21.10.2020 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” .

Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Roczny program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

 

Grzegorz Kilian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec

Gręboszów, dn. 27.10.2020 r. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 29.09.2020 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 07.10.2020 r. do 21.10.2020 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” . Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Roczny program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.   Grzegorz Kilian                           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe