Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 16°C
wiatr: 2,4 km/h
opady: 0,0 mm

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 03.09.2013 r. i przeprowadzone od 11.09.2013 r. do 25.09.2013 r. W tym okresie organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok.”.

            Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok.”.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

 

 

Gręboszów, dn. 27.09.2013 r.

 

Z-ca Kierownika USC

/-/ Grzegorz Kilian

 

 

Opracowanie: G. Kilian

Wprowadzenie: M. Janowiec 30.09.2013 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 03.09.2013 r. i przeprowadzone od 11.09.2013 r. do 25.09.2013 r. W tym okresie organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok.”.             Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok.”. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.     Gręboszów, dn. 27.09.2013 r.   Z-ca Kierownika USC /-/ Grzegorz Kilian     Opracowanie: G. Kilian Wprowadzenie: M. Janowiec 30.09.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe