Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
sobota
25 czerwca
temperatura: 27°C
wiatr: 15,6 km/h
opady: 0,0 mm

SREBRNY JUBILEUSZ KS. WIESŁAWA BABIARZA

Na początku czerwca br. swój wyjątkowy jubileusz 25 lat posługi duszpasterskiej obchodził ks. Wiesław Babiarz, proboszcz parafii pw. WNMP w Gręboszowie. Ćwierć wieku temu, 4 czerwca 1989 r. przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza święcenia kapłańskie.

Z tej okazji społeczność parafii Gręboszów zebrała się w niedzielę 15 czerwca na uroczystej mszy świętej dziękczynnej w kościele parafialnym, by wspólnie dziękować Bogu za dotychczasowe lata duszpasterskiej działalności ks. Wiesława oraz aby wypraszać potrzebne łaski dla Jubilata.

Uroczysta Eucharystia poprzedzona była montażem słowno-muzycznym, w którym to młodzież parafii Gręboszów pod kierownictwem Pani Emilii Misterka wspominała czym jest powołanie, jaką wyjątkową i przede wszystkim ważną rolę w każdej społeczności spełnia kapłan oraz jak odpowiedzialne i niełatwe jest to zadanie. Wiersze przeplatane były piosenkami religijnymi i okolicznościowymi w wykonaniu zespołu „Impresjon” pod kierunkiem Wiesława Lizaka. Na zakończenie części artystycznej przyszedł czas na życzenia dla Jubilata. Delegacje złożone z parafian i przedstawicieli władz samorządowych kolejno składały księdzu jubilatowi życzenia, wyrazy uznania oraz wdzięczności za jego wkład w rozwój duchowy gręboszowskiej parafii.

Głos zabrała również Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, która podkreśliła jak niezwykły jest dar powołania: „Kapłaństwo, to powołanie, to odpowiedzialność, to niewątpliwie zaszczyt, ale także świadomość – czym ono naprawdę jest (…). 25 lat kapłańskiej drogi będącej realizacją życiowego powołania – to czas odpowiedzi na Chrystusowe słowa „Pójdź za mną”, będący czasem błogosławionej pracy, która przynosi obfite owoce”. Podkreśliła również, jak istotny wkład w rozwój duchowy naszej parafii ma ksiądz Jubilat: „Dziś razem z Tobą będziemy dziękować najwyższemu za te 25 lat radości ale także i trudu, wielu doświadczeń i zmagań. Twoje zaangażowanie oraz praca mają niezwykle pozytywny wpływ na środowisko związane bezpośrednio z tą Parafią. Swoją postawą i osobowością potrafisz skupić wokół siebie wielu ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną, którzy cieszą się zabawą, a jednocześnie poznają naukę o Bogu i o znaczeniu wiary. Praca, zaangażowanie oraz postawa Księdza Wiesława wpływa niezwykle budująco na wspólnotę parafialną. Dostrzegamy to poprzez rozwój i kształcenie duchowe nas wszystkich jako Kościoła, a także Kościoła – jako budowli wraz z jego otoczeniem. Wyrażamy za to głęboką wdzięczność, szacunek, a tym samym składamy wyrazy wielkiego podziękowania.”

Życzenia i okolicznościowe upominki złożyły również delegacje, w których znalazły się osoby: Jerzy Misterka – dyrektor Zespołu Szkół, Władysław Deszcz, Stanisław Niemczura, Jakub Sobota, Mariusz Kaczówka – przedstawiciele Rady Parafialnej, Danuta Zawodny i Anna Kochańczyk – przedstawicielki róży matek z parafii Gręboszów.

Ponadto Bogdan Bigos złożył życzenia w imieniu własnym jak i Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Honorowego Obywatela gminy Gręboszów, oraz odczytał okolicznościowe adresy skierowane do jubilata przez: Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Powiatu Dąbrowskiego.

Mszę św. za Jubilata sprawował ks. dr Ryszard Banach, który wygłosił również okolicznościową homilię, nawiązując do przypadającego na ten dzień święta zesłania Ducha Świętego, jak również wyraźnie zaznaczając jak ważne jest modlitewne wsparcie duszpasterskiej posługi każdego kapłana przez członków społeczności parafialnej. Na zakończenie uroczystej Eucharystii głos zabrał sam Jubilat. Podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, dotychczasową współpracę oraz za piękne słowa i życzenia jakie w tym dniu do niego skierowano. Wdzięczność wyraził również swoim najbliższym – w szczególności swojej mamie – na których wsparcie zawsze mógł liczyć. Ze wzruszeniem wspominał wyjątkowy dzień 4 czerwca 1989 roku w którym to przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął swoją posługę duszpasterską. Mottem, które towarzyszyło od początku jego drogi kapłańskiej i zostało umieszczone na obrazku prymicyjnym był fragment Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Z Łaski Bożej jestem tym, czym jestem” /1 Kor 15,10/. Nawiązał również do dnia 30 czerwca 2006 r. w którym otrzymał od ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca nominację na proboszcza gręboszowskiej parafii oraz wspominał swoją pierwszą wizytę w naszym parafialnym kościele. Każdy, kto w tym dniu uczestniczył w liturgii otrzymał pamiątkowy obrazek na którym znalazły się słowa świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym.” oraz słowa Jubilata: „w roku Kanonizacji Jana Pawła II ludziom, którym winienem wdzięczność wypraszam: zmarłym niebo, żyjącym błogosławieństwo”.

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.06.2014 r.

Na początku czerwca br. swój wyjątkowy jubileusz 25 lat posługi duszpasterskiej obchodził ks. Wiesław Babiarz, proboszcz parafii pw. WNMP w Gręboszowie. Ćwierć wieku temu, 4 czerwca 1989 r. przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza święcenia kapłańskie. Z tej okazji społeczność parafii Gręboszów zebrała się w niedzielę 15 czerwca na uroczystej mszy świętej dziękczynnej w kościele parafialnym, by wspólnie dziękować Bogu za dotychczasowe lata duszpasterskiej działalności ks. Wiesława oraz aby wypraszać potrzebne łaski dla Jubilata. Uroczysta Eucharystia poprzedzona była montażem słowno-muzycznym, w którym to młodzież parafii Gręboszów pod kierownictwem Pani Emilii Misterka wspominała czym jest powołanie, jaką wyjątkową i przede wszystkim ważną rolę w każdej społeczności spełnia kapłan oraz jak odpowiedzialne i niełatwe jest to zadanie. Wiersze przeplatane były piosenkami religijnymi i okolicznościowymi w wykonaniu zespołu „Impresjon” pod kierunkiem Wiesława Lizaka. Na zakończenie części artystycznej przyszedł czas na życzenia dla Jubilata. Delegacje złożone z parafian i przedstawicieli władz samorządowych kolejno składały księdzu jubilatowi życzenia, wyrazy uznania oraz wdzięczności za jego wkład w rozwój duchowy gręboszowskiej parafii. Głos zabrała również Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, która podkreśliła jak niezwykły jest dar powołania: „Kapłaństwo, to powołanie, to odpowiedzialność, to niewątpliwie zaszczyt, ale także świadomość – czym ono naprawdę jest (…). 25 lat kapłańskiej drogi będącej realizacją życiowego powołania – to czas odpowiedzi na Chrystusowe słowa „Pójdź za mną”, będący czasem błogosławionej pracy, która przynosi obfite owoce”. Podkreśliła również, jak istotny wkład w rozwój duchowy naszej parafii ma ksiądz Jubilat: „Dziś razem z Tobą będziemy dziękować najwyższemu za te 25 lat radości ale także i trudu, wielu doświadczeń i zmagań. Twoje zaangażowanie oraz praca mają niezwykle pozytywny wpływ na środowisko związane bezpośrednio z tą Parafią. Swoją postawą i osobowością potrafisz skupić wokół siebie wielu ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną, którzy cieszą się zabawą, a jednocześnie poznają naukę o Bogu i o znaczeniu wiary. Praca, zaangażowanie oraz postawa Księdza Wiesława wpływa niezwykle budująco na wspólnotę parafialną. Dostrzegamy to poprzez rozwój i kształcenie duchowe nas wszystkich jako Kościoła, a także Kościoła – jako budowli wraz z jego otoczeniem. Wyrażamy za to głęboką wdzięczność, szacunek, a tym samym składamy wyrazy wielkiego podziękowania.” Życzenia i okolicznościowe upominki złożyły również delegacje, w których znalazły się osoby: Jerzy Misterka – dyrektor Zespołu Szkół, Władysław Deszcz, Stanisław Niemczura, Jakub Sobota, Mariusz Kaczówka – przedstawiciele Rady Parafialnej, Danuta Zawodny i Anna Kochańczyk – przedstawicielki róży matek z parafii Gręboszów. Ponadto Bogdan Bigos złożył życzenia w imieniu własnym jak i Andrzeja Kosiniaka-Kamysza – Honorowego Obywatela gminy Gręboszów, oraz odczytał okolicznościowe adresy skierowane do jubilata przez: Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę Powiatu Dąbrowskiego. Mszę św. za Jubilata sprawował ks. dr Ryszard Banach, który wygłosił również okolicznościową homilię, nawiązując do przypadającego na ten dzień święta zesłania Ducha Świętego, jak również wyraźnie zaznaczając jak ważne jest modlitewne wsparcie duszpasterskiej posługi każdego kapłana przez członków społeczności parafialnej. Na zakończenie uroczystej Eucharystii głos zabrał sam Jubilat. Podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, dotychczasową współpracę oraz za piękne słowa i życzenia jakie w tym dniu do niego skierowano. Wdzięczność wyraził również swoim najbliższym – w szczególności swojej mamie – na których wsparcie zawsze mógł liczyć. Ze wzruszeniem wspominał wyjątkowy dzień 4 czerwca 1989 roku w którym to przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął swoją posługę duszpasterską. Mottem, które towarzyszyło od początku jego drogi kapłańskiej i zostało umieszczone na obrazku prymicyjnym był fragment Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Z Łaski Bożej jestem tym, czym jestem” /1 Kor 15,10/. Nawiązał również do dnia 30 czerwca 2006 r. w którym otrzymał od ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca nominację na proboszcza gręboszowskiej parafii oraz wspominał swoją pierwszą wizytę w naszym parafialnym kościele. Każdy, kto w tym dniu uczestniczył w liturgii otrzymał pamiątkowy obrazek na którym znalazły się słowa świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym.” oraz słowa Jubilata: „w roku Kanonizacji Jana Pawła II ludziom, którym winienem wdzięczność wypraszam: zmarłym niebo, żyjącym błogosławieństwo”. Zdjęcia z wydarzenia Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.06.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe