Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej i okolic

files/pliki/aktualnosci/2017/12grudzien/Pomnik/strona 1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2017/12grudzien/Pomnik/strona 2.JPG

files/pliki/aktualnosci/2017/12grudzien/Pomnik/storna 3.JPG

files/pliki/aktualnosci/2017/12grudzien/Pomnik/strona 4.JPG

 

 

Mija równo rok od dnia, kiedy zwróciliśmy się do Was z informacją o inicjatywie, aby w roku 2018 w sposób szczególny i godny upamiętnić na terenie Gręboszowa setną rocznicę odzyskania niepodległości. Aby oddać hołd wszystkim bohaterskim mieszkańcom tej Ziemi, którzy ofiarą życia oraz patriotycznym czynem przyczynili się do powrotu Polski do rodziny wolnych narodów. Było i jest nadal naszą wolą, o czym pisaliśmy wówczas do Was, aby tę rocznicę upamiętnić w postaci pomnika, który by w sposób trwały zaświadczył o naszej narodowej pamięci, by stał się wyrazem historycznej ciągłości i patriotycznych tradycji. W tej odezwie sprzed roku obiecaliśmy także, że będziemy dzielić się z Wami informacjami o kolejnych etapach podjętego zamierzenia.

Dziś możemy Was poinformować, że po licznych konsultacjach i naradach, jakie w minionym roku prowadziliśmy z władzami Gminy, władzami szczebla powiatowego i wojewódzkiego, Księdzem Proboszczem Parafii Gręboszów oraz wieloma mieszkańcami Ziemi Gręboszowskiej i okolic, nasza inicjatywa zyskała o wiele bardziej realny kształt, przybliżając się do stanu finalnego. Ustalona została lokalizacja pomnika, pozyskaliśmy wysokiej klasy artystę, który przygotował projekt oraz podjął się wykonania tego monumentu, a także określone zostały wstępnie koszty owej inicjatywy. Wykonane również zostały pierwsze prace geodezyjne i budowlane w miejscu powstania planowanego pomnika. Uważamy, że wybrane zostało jedno z najlepszych miejsc, położone w samym centrum Gręboszowa, opodal Kościoła, Urzędu Gminy oraz Szkoły, na parceli będącej obecnie już własnością Gminy. Chcemy ponadto poinformować, że powołane zostało do życia i zarejestrowane Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które ma prawny tytuł do pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Odpowiednie kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Staraniem Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie wydana została publikacja, zawierająca zdjęcie projektu pomnika, pamiątkowy napis, odezwę do mieszkańców naszego terenu, jak też podano numer konta, na który można przekazywać datki na cel budowy tegoż pomnika. Dane te można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gręboszowie.

Podtrzymujemy pierwotnie wyrażoną wolę, aby pomnik ten miał postać godną i stanowił należny wyraz pamięci o ofiarach i patriotycznych czynach naszych Ojców. Takie zamierzenia niosą ze sobą określony koszty. Niezależnie od starań podjętych o pozyskanie środków publicznych, liczymy także w miarę możliwości na Waszą hojność i wsparcie. Cieszymy się z pierwszych wpłat na ten cel, a także ze złożonych obietnic finansowego wsparcia tejże inicjatywy. Liczymy również na pomoc jakże licznej części naszych Rodaków rozsianych po różnych stronach świata, z Polonią w Stanach Zjednoczonych na czele.

Nadal oczekujemy na informacje o tych wszystkich naszych Przodkach, którzy ponieśli ofiarę bądź byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych. Pragniemy, aby przy okazji odsłonięcia pomnika ich imiona i nazwiska zostały przywołane w formie apelu poległych oraz apelu pamięci. Projekt przewiduje także możliwość umieszczenia tych nazwisk na pomniku. Dane te można przekazywać bądź do kancelarii Parafii, bądź też do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Mamy nadzieję, że za rok o tej porze będziemy mogli stwierdzić z satysfakcją, że wspólnym wysiłkiem mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej i okolic godnie uczcili stulecie odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak też dali należny wyraz pamięci o swoich bohaterskich Przodkach.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2017 r.

    Mija równo rok od dnia, kiedy zwróciliśmy się do Was z informacją o inicjatywie, aby w roku 2018 w sposób szczególny i godny upamiętnić na terenie Gręboszowa setną rocznicę odzyskania niepodległości. Aby oddać hołd wszystkim bohaterskim mieszkańcom tej Ziemi, którzy ofiarą życia oraz patriotycznym czynem przyczynili się do powrotu Polski do rodziny wolnych narodów. Było i jest nadal naszą wolą, o czym pisaliśmy wówczas do Was, aby tę rocznicę upamiętnić w postaci pomnika, który by w sposób trwały zaświadczył o naszej narodowej pamięci, by stał się wyrazem historycznej ciągłości i patriotycznych tradycji. W tej odezwie sprzed roku obiecaliśmy także, że będziemy dzielić się z Wami informacjami o kolejnych etapach podjętego zamierzenia. Dziś możemy Was poinformować, że po licznych konsultacjach i naradach, jakie w minionym roku prowadziliśmy z władzami Gminy, władzami szczebla powiatowego i wojewódzkiego, Księdzem Proboszczem Parafii Gręboszów oraz wieloma mieszkańcami Ziemi Gręboszowskiej i okolic, nasza inicjatywa zyskała o wiele bardziej realny kształt, przybliżając się do stanu finalnego. Ustalona została lokalizacja pomnika, pozyskaliśmy wysokiej klasy artystę, który przygotował projekt oraz podjął się wykonania tego monumentu, a także określone zostały wstępnie koszty owej inicjatywy. Wykonane również zostały pierwsze prace geodezyjne i budowlane w miejscu powstania planowanego pomnika. Uważamy, że wybrane zostało jedno z najlepszych miejsc, położone w samym centrum Gręboszowa, opodal Kościoła, Urzędu Gminy oraz Szkoły, na parceli będącej obecnie już własnością Gminy. Chcemy ponadto poinformować, że powołane zostało do życia i zarejestrowane Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które ma prawny tytuł do pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Odpowiednie kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Staraniem Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie wydana została publikacja, zawierająca zdjęcie projektu pomnika, pamiątkowy napis, odezwę do mieszkańców naszego terenu, jak też podano numer konta, na który można przekazywać datki na cel budowy tegoż pomnika. Dane te można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gręboszowie. Podtrzymujemy pierwotnie wyrażoną wolę, aby pomnik ten miał postać godną i stanowił należny wyraz pamięci o ofiarach i patriotycznych czynach naszych Ojców. Takie zamierzenia niosą ze sobą określony koszty. Niezależnie od starań podjętych o pozyskanie środków publicznych, liczymy także w miarę możliwości na Waszą hojność i wsparcie. Cieszymy się z pierwszych wpłat na ten cel, a także ze złożonych obietnic finansowego wsparcia tejże inicjatywy. Liczymy również na pomoc jakże licznej części naszych Rodaków rozsianych po różnych stronach świata, z Polonią w Stanach Zjednoczonych na czele. Nadal oczekujemy na informacje o tych wszystkich naszych Przodkach, którzy ponieśli ofiarę bądź byli uczestnikami walk narodowowyzwoleńczych. Pragniemy, aby przy okazji odsłonięcia pomnika ich imiona i nazwiska zostały przywołane w formie apelu poległych oraz apelu pamięci. Projekt przewiduje także możliwość umieszczenia tych nazwisk na pomniku. Dane te można przekazywać bądź do kancelarii Parafii, bądź też do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Mamy nadzieję, że za rok o tej porze będziemy mogli stwierdzić z satysfakcją, że wspólnym wysiłkiem mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej i okolic godnie uczcili stulecie odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak też dali należny wyraz pamięci o swoich bohaterskich Przodkach.     Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe