Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 20,4 km/h
opady: 0,0 mm

TELEGRAM - SUSZA

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że rolnicy z terenu gminy Gręboszów, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Gręboszów o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 7 września 2015 r.

Według raportu IUNG suszą nie są objęte zboża jare oraz zboża ozime. Zgodnie z instrukcją Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie będą szacowane uprawy rolne, które zostały zebrane z pól. W przypadku zgłoszenia uprawy rolnej uszkodzonej przez suszę, musi ona pozostać na polu do czasu oszacowania strat przez komisję.

Wnioski należy wypełniać czytelnie, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabelach. Muszą być wypełnione wszystkie rubryki, które dotyczą danego rolnika. Wszystkie dane dotyczące upraw muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR. Do wniosku o szacowanie należy dołączyć mapki pól na których wystąpiły straty oraz umowy dzierżawy, w przypadku dzierżawionych pól.

Rolnik może liczyć na następującą pomoc.

  1. Kredyt preferencyjny
  2. Dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wznowienie produkcji rolnej (w przypadku gdy straty wyniosły powyżej 30% średniej produkcji rolnej z 3 ostatnich lat)
  3. Dodatkową pomoc określoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla gospodarstw, w których straty wyniosły powyżej 30% średniej produkcji rolnej z 3 ostatnich lat

Ponadto przewiduje się możliwość przesunięcia terminów spłat kredytów już udzielonych, rozłożenie na raty bądź przesunięcie terminu płatności wobec KRUS i Agencji Nieruchomości Rolnych

Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 1 lub na stronie internetowej www.greboszow.pl.

 

 

Wniosek rolnika- Załącznik I.doc

Załącznik nr I.2- straty w produkcji roslinnej- środki obrotowe.doc

Załącznik nr I.3- straty w szklarniach i tunelach foliowych- środki obrotowe.doc

Załącznik nr I.4- straty w produkcji roslinnej- środki trwałe.doc

Załącznik nr I.5- straty w produkcji zwierzęcej- środki obrotowe.doc

Załącznik nr I.6- straty w produkcji zwierzęcej- środki trwałe.doc

Załącznik nr I.7- straty w maszynach i urządzeniach  rolniczych.doc

Załącznik nr I.8- straty w budynkach i budowlach gospodarczych.doc

Załącznik nr I.9- straty w stawach rybnych.doc

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2015 r.

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że rolnicy z terenu gminy Gręboszów, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Gręboszów o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Termin składania wniosków upływa w dniu 7 września 2015 r. Według raportu IUNG suszą nie są objęte zboża jare oraz zboża ozime. Zgodnie z instrukcją Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie będą szacowane uprawy rolne, które zostały zebrane z pól. W przypadku zgłoszenia uprawy rolnej uszkodzonej przez suszę, musi ona pozostać na polu do czasu oszacowania strat przez komisję. Wnioski należy wypełniać czytelnie, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabelach. Muszą być wypełnione wszystkie rubryki, które dotyczą danego rolnika. Wszystkie dane dotyczące upraw muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR. Do wniosku o szacowanie należy dołączyć mapki pól na których wystąpiły straty oraz umowy dzierżawy, w przypadku dzierżawionych pól. Rolnik może liczyć na następującą pomoc. Kredyt preferencyjny Dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wznowienie produkcji rolnej (w przypadku gdy straty wyniosły powyżej 30% średniej produkcji rolnej z 3 ostatnich lat) Dodatkową pomoc określoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla gospodarstw, w których straty wyniosły powyżej 30% średniej produkcji rolnej z 3 ostatnich lat Ponadto przewiduje się możliwość przesunięcia terminów spłat kredytów już udzielonych, rozłożenie na raty bądź przesunięcie terminu płatności wobec KRUS i Agencji Nieruchomości Rolnych Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 1 lub na stronie internetowej www.greboszow.pl.     Wniosek rolnika- Załącznik I.doc Załącznik nr I.2- straty w produkcji roslinnej- środki obrotowe.doc Załącznik nr I.3- straty w szklarniach i tunelach foliowych- środki obrotowe.doc Załącznik nr I.4- straty w produkcji roslinnej- środki trwałe.doc Załącznik nr I.5- straty w produkcji zwierzęcej- środki obrotowe.doc Załącznik nr I.6- straty w produkcji zwierzęcej- środki trwałe.doc Załącznik nr I.7- straty w maszynach i urządzeniach  rolniczych.doc Załącznik nr I.8- straty w budynkach i budowlach gospodarczych.doc Załącznik nr I.9- straty w stawach rybnych.doc           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe