Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Działając na podstawie art.182 § 1 pkt. 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie postanawia się co następuje:

 

§ 1.

Dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do niniejszej uchwały:

1)      OKW Nr 1 w Gręboszowie w składzie 9 osób – zał. Nr 1

2)      OKW Nr 2 w Borusowej w składzie 9 osób -  zał. Nr 2

3)      OKW Nr 3 w Woli Żelichowskiej w składzie 9 osób – zał. Nr 3

4)      OKW Nr 4 w Ujściu Jezuickim w składzie 9 osób – zał. Nr 4

 

§ 2.

Niezwłocznie przekazać niniejszą uchwałę powołanym członkom Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

§ 3.

Powiadomić wyborców o składach osobowych komisji przez wywieszenie obwieszczeń w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                Przewodniczący                     

Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

 

Wiesław Lizak                   

 

 

     

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014

Gminnej Komisji Wyborczej

w Gręboszowie

z dnia 23.10.2014 r.

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gręboszowie

 1. 1. Rafał Piątek
 2. 2. Zbigniew Kochańczyk
 3. 3. Stanisława Gała
 4. 4. Anna Zawiślak
 5. 5. Halina Surman
 6. 6. Dominik Wcisło
 7. 7. Lucyna Zając
 8. 8. Paweł Klimek
 9. 9. Angelina Wdowiak

 

 

 

Przewodniczący                    

Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

 

Wiesław Lizak                    

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/2014

Gminnej Komisji Wyborczej

w Gręboszowie

z dnia 23.10.2014 r.

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Borusowej

 1. 1. Ewelina Piwowarczyk
 2. 2. Ryszard Smoła
 3. 3. Bernadetta Więcek
 4. 4. Paweł Bułat
 5. 5. Barbara Wcisło
 6. 6. Agnieszka Misiaszek
 7. 7. Roman Misiaszek
 8. 8. Lidia Mazur
 9. 9. Józef Woźniak

 

 

 

Przewodniczący                     

Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

 

Wiesław Lizak                      

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2014

Gminnej Komisji Wyborczej

w Gręboszowie

z dnia 23.10.2014 r.

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Woli Żelichowskiej

 1. 1. Kazimierz Świętek
 2. 2. Paweł Wolański
 3. 3. Paulina Bułat
 4. 4. Wojciech Wcisło
 5. 5. Stanisław Trzpit
 6. 6. Anna Celińska
 7. 7. Wojciech Misiaszek
 8. 8. Zbigniew Wielbłąd
 9. 9. Mieczysław Mamulski

 

 

 

Przewodniczący                    

Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

 

Wiesław Lizak                   

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej

w Gręboszowie

z dnia 23.10.2014 r.

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ujściu Jezuickim

 1. 1. Justyna Piątek
 2. 2. Grzegorz Łoboda
 3. 3. Anna Potoczna
 4. 4. Michał Suliga
 5. 5. Elżbieta Tokarczyk
 6. 6. Agata Sambor
 7. 7. Elżbieta Ciepiela
 8. 8. Zdzisław Cabaj
 9. 9. Bożena Landowska

 

 

 

 

Przewodniczący                     

Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

 

Wiesław Lizak                     

 

 

 

Uchwała Nr 5/2014.pdf

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.10.2014 r.

Działając na podstawie art.182 § 1 pkt. 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie postanawia się co następuje:   § 1. Dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do niniejszej uchwały: 1)      OKW Nr 1 w Gręboszowie w składzie 9 osób – zał. Nr 1 2)      OKW Nr 2 w Borusowej w składzie 9 osób -  zał. Nr 2 3)      OKW Nr 3 w Woli Żelichowskiej w składzie 9 osób – zał. Nr 3 4)      OKW Nr 4 w Ujściu Jezuickim w składzie 9 osób – zał. Nr 4   § 2. Niezwłocznie przekazać niniejszą uchwałę powołanym członkom Obwodowych Komisji Wyborczych.   § 3. Powiadomić wyborców o składach osobowych komisji przez wywieszenie obwieszczeń w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                     Przewodniczący                      Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie   Wiesław Lizak                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 23.10.2014 r.   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gręboszowie 1. Rafał Piątek 2. Zbigniew Kochańczyk 3. Stanisława Gała 4. Anna Zawiślak 5. Halina Surman 6. Dominik Wcisło 7. Lucyna Zając 8. Paweł Klimek 9. Angelina Wdowiak       Przewodniczący                     Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie   Wiesław Lizak                               Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 23.10.2014 r.   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Borusowej 1. Ewelina Piwowarczyk 2. Ryszard Smoła 3. Bernadetta Więcek 4. Paweł Bułat 5. Barbara Wcisło 6. Agnieszka Misiaszek 7. Roman Misiaszek 8. Lidia Mazur 9. Józef Woźniak       Przewodniczący                      Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie   Wiesław Lizak                               Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 23.10.2014 r.   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Woli Żelichowskiej 1. Kazimierz Świętek 2. Paweł Wolański 3. Paulina Bułat 4. Wojciech Wcisło 5. Stanisław Trzpit 6. Anna Celińska 7. Wojciech Misiaszek 8. Zbigniew Wielbłąd 9. Mieczysław Mamulski       Przewodniczący                     Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie   Wiesław Lizak                            Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 23.10.2014 r.   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ujściu Jezuickim 1. Justyna Piątek 2. Grzegorz Łoboda 3. Anna Potoczna 4. Michał Suliga 5. Elżbieta Tokarczyk 6. Agata Sambor 7. Elżbieta Ciepiela 8. Zdzisław Cabaj 9. Bożena Landowska         Przewodniczący                      Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie   Wiesław Lizak                            Uchwała Nr 5/2014.pdf           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe