Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 18°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwalono Budżet Gminy Gręboszów na rok 2021

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się 28 grudnia 2020 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2021. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 14 grudnia br. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie, a na sesji rady przyjęty jednomyślnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 15 520 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14 100 000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 220 000,00 zł.

Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 497 800,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 14 010 300,00 zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 3 487 500,00 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 19,93 %.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 177 800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 455 300,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 722 500,00 zł.

Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 – 2027.

Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2020 roku Uchwała Budżetowa Gminy Gręboszów na rok 2021

Uchwała Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021–2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.12.2020 r.

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się 28 grudnia 2020 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2021. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 14 grudnia br. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie, a na sesji rady przyjęty jednomyślnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 15 520 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14 100 000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 1 220 000,00 zł. Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 497 800,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 14 010 300,00 zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 3 487 500,00 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 19,93 %. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 177 800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 455 300,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 722 500,00 zł. Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 – 2027. Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2020 roku Uchwała Budżetowa Gminy Gręboszów na rok 2021 Uchwała Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021–2027                               Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe