Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 13,9 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwalono Budżet Gminy Gręboszów na rok 2024

Podczas LVI sesji Rady Gminy Gręboszów, która odbyła się 27 grudnia 2023 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2024. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 21 grudnia 2023 r. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 28 000 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15 604 000,00 zł, oraz majątkowe w kwocie 12 396 000,00 zł.

Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 700 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 15 591 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 18 109 000,00 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 53,73 %.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 700 000,00 zł, zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 4 500 000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 200 000,00 zł.

Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 – 2031.

 

 

Uchwała Nr LVI/453/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok

Uchwała Nr LVI/454/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 – 2031

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2023 r.

Podczas LVI sesji Rady Gminy Gręboszów, która odbyła się 27 grudnia 2023 r.,  przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 2024. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy, został w dniu 21 grudnia 2023 r. podczas posiedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie. Wcześniej zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu w łącznej kwocie 28 000 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15 604 000,00 zł, oraz majątkowe w kwocie 12 396 000,00 zł. Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 700 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na łączną kwotę 15 591 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 18 109 000,00 zł, które tym samym osiągną wskaźnik 53,73 %. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 700 000,00 zł, zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 4 500 000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 200 000,00 zł. Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 – 2031.     Uchwała Nr LVI/453/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok Uchwała Nr LVI/454/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 grudnia 2023 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 – 2031         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe