Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 14°C
wiatr: 8,5 km/h
opady: 0,0 mm

VIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 30 grudnia 2015 roku

Nasz znak: OA.0052.8.2015                            Gręboszów, dnia 21.12.2015 r.

 ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 poz.1515/ zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. /środa/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
  4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. 5. Wnioski i interpelacje radnych.
  6. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 rok,

b) Budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok,

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019,

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2016 rok,

e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2016-2018,

f) określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

  1. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
  3. 9. Zakończenie obrad.

 

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon    

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2015 r.

Nasz znak: OA.0052.8.2015                            Gręboszów, dnia 21.12.2015 r.  ZAWIADOMIENIE   Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 poz.1515/ zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. /środa/ o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 rok, b) Budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019, d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2016 rok, e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2016-2018, f) określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.     Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                 Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe