Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 8,6 km/h
opady: 0,0 mm

W Dobrą Stronę

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim.

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania:

-        identyfikacja indywidualnych potrzeb;

-        poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;

-        treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów)

-        kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium)

-        staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium)

-        pośrednictwo pracy

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

Więcej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/wdobrastrone/

 

files/pliki/aktualnosci/2017/01styczen/W Dobra Strone oraz Stawiam Na Rozwoj/w dobra strone.png

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.01.2017 r.

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim. W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania: -        identyfikacja indywidualnych potrzeb; -        poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe; -        treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów) -        kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium) -        staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium) -        pośrednictwo pracy UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE! W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników! Więcej informacji: http://stowarzyszenieprorew.pl/wdobrastrone/                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.01.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe