Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,3 km/h
opady: 0,0 mm

Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie informuje, że w dniu 13 września 2019 r. tj. piątek, o godzinie 18:00 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki  Wodnej „Jedność” w Gręboszowie. W przypadku braku wymaganej liczby członków spółki do podejmowania uchwał wyznacza się drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie w tym samym dniu na godzinę 18:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Omówienie spraw dotyczących dalszego funkcjonowania Spółki Wodnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie.

6. Wybór Likwidatora spółki.

7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej.

 

Serdecznie zapraszam na zebranie wszystkich członków spółki.

 

 

 

 

       Z-ca Prezesa   

   Władysław Zaród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.09.2019 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie informuje, że w dniu 13 września 2019 r. tj. piątek, o godzinie 18:00 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki  Wodnej „Jedność” w Gręboszowie. W przypadku braku wymaganej liczby członków spółki do podejmowania uchwał wyznacza się drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie w tym samym dniu na godzinę 18:30. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Omówienie spraw dotyczących dalszego funkcjonowania Spółki Wodnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnej Spółki Wodnej „Jedność” w Gręboszowie. 6. Wybór Likwidatora spółki. 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej.   Serdecznie zapraszam na zebranie wszystkich członków spółki.                Z-ca Prezesa       Władysław Zaród                           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.09.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe