Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 15°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Wapnowanie gleb zdegradowanych w latach 2010-2014

W związku z pismem Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 15 stycznia 2016 r. znak: MIR-K/15/01/2016 dotyczącym przystąpienia do projektu pn: „Wapnowanie gleb zdegradowanych w latach 2010-2014 w niektórych gminach województwa małopolskiego” oraz propozycją objęcia tym projektem Gminy Gręboszów, Urząd Gminy Gręboszówprosi o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 1 (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia), rolników zainteresowanych udziałem w tym projekcie i spełniających poniższe warunki:      

Pomoc skierowana jest do rolników, którzy:

-      ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej w 2013 r.

-    nie korzystali w 2013 z dotacji na wapnowanie  gleb z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie,

-    posiadają aktualne badanie gleb wykonane przez Stację Chemiczno Rolniczą (oryginały). Z wyników badań powinno jednoznacznie wynikać, z której działki pobrano próbkę do badań (podany nr ewidencyjny działki), jaka powierzchnia została przebadana oraz konieczność wapnowania gleb,

-    złożą oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub nie korzystaniu z tej pomocy wedługzałączonego  wzoru.

 Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 5 lutego 2016 r.

Informuje się również, że Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie  przedstawiła następujące założenia udziału w projekcie:

-     zadaniem ma być objęte  80 ha  gruntów  z terenu naszej gminy

-    w ramach zadania planuje się zakup wapna tlenkowego  odmiany 02 (70% CaO)

-    cena 1 tony masy nawozowej ma wynosić 160 zł/t w tym dopłata rolnika 50% tj. 80 zł/t.

 

 

 

 

Gręboszów, dnia 27 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.01.2016 r.

W związku z pismem Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 15 stycznia 2016 r. znak: MIR-K/15/01/2016 dotyczącym przystąpienia do projektu pn: „Wapnowanie gleb zdegradowanych w latach 2010-2014 w niektórych gminach województwa małopolskiego” oraz propozycją objęcia tym projektem Gminy Gręboszów, Urząd Gminy Gręboszówprosi o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 1 (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia), rolników zainteresowanych udziałem w tym projekcie i spełniających poniższe warunki:       Pomoc skierowana jest do rolników, którzy: -      ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej w 2013 r. -    nie korzystali w 2013 z dotacji na wapnowanie  gleb z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie, -    posiadają aktualne badanie gleb wykonane przez Stację Chemiczno Rolniczą (oryginały). Z wyników badań powinno jednoznacznie wynikać, z której działki pobrano próbkę do badań (podany nr ewidencyjny działki), jaka powierzchnia została przebadana oraz konieczność wapnowania gleb, -    złożą oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub nie korzystaniu z tej pomocy wedługzałączonego  wzoru.  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 5 lutego 2016 r. Informuje się również, że Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie  przedstawiła następujące założenia udziału w projekcie: -     zadaniem ma być objęte  80 ha  gruntów  z terenu naszej gminy -    w ramach zadania planuje się zakup wapna tlenkowego  odmiany 02 (70% CaO) -    cena 1 tony masy nawozowej ma wynosić 160 zł/t w tym dopłata rolnika 50% tj. 80 zł/t.   Pliki do pobrania Pobierz plik Ogloszenie o wapnowaniu.pdf Pobierz plik Oswiadczenie o pomocy de minimis.pdf       Gręboszów, dnia 27 stycznia 2016 r.               Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.01.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe