Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 czerwca
temperatura: 18°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

Właściwa droga do pracy z POWER-em

Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.08.2022 r.

Rekrutacja do końca kwietnia 2022 r.

Wartość dofinansowania: 3 222 998,50 zł
Całkowita wartość projektu: 3 392 630,00 zł

 

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 292 uczestników projektu zamieszkujących woj. małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim w wieku 15-29 l. (UP), w tym min. 146 os. biernych zawodowo, min. 115 os. bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz min. 31 os. pracujących, będącymi emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.09.2019- 31.08.2022 r.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują województwo małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim;
 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub osobami pracującymi (emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa).

 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Oświadczenie – o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 5. Oświadczenie o dostarczeniu informacji o statucie po zakończeniu projektu (PDF)
 6. Oświadczenie po zakończeniu udziału w projekcie (PDF)
 7. Zgoda na publikacje wizerunku (PDF)
 8. Kryteria rekrutacji (PDF)
 9. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PDF)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o.
ul. Mikołaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz

E-mail: natalia.banka@inventum-global.pl
Tel.: 18 521 10 18

 

POWER.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.10.2020 r.

Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.08.2022 r. Rekrutacja do końca kwietnia 2022 r. Wartość dofinansowania: 3 222 998,50 zł Całkowita wartość projektu: 3 392 630,00 zł   Krótki opis projektu: Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 292 uczestników projektu zamieszkujących woj. małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim w wieku 15-29 l. (UP), w tym min. 146 os. biernych zawodowo, min. 115 os. bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz min. 31 os. pracujących, będącymi emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.09.2019- 31.08.2022 r.   W ramach projektu oferujemy: szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania, indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.   Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zwrot kosztów badań lekarskich, materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń, ubezpieczenie NNW.   Warunki uczestnictwa: Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria: zamieszkują województwo małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim; są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub osobami pracującymi (emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa).   Formularze i dokumenty rekrutacyjne: Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF) Formularz rekrutacyjny (PDF) Regulamin projektu (PDF) Oświadczenie – o przetwarzaniu danych osobowych (PDF) Oświadczenie o dostarczeniu informacji o statucie po zakończeniu projektu (PDF) Oświadczenie po zakończeniu udziału w projekcie (PDF) Zgoda na publikacje wizerunku (PDF) Kryteria rekrutacji (PDF) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PDF)   Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Kontakt: Inventum Sp. z o. o. ul. Mikołaja Reja 20a 33-300 Nowy Sącz E-mail: natalia.banka@inventum-global.pl Tel.: 18 521 10 18               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.10.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe