Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

 

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

 

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130), działając w porozumieniu z właściwymi terytorialnie i rzeczowo komisarzami wyborczymi, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych  wybieranych  do rad  gmin,  odrębnie  dla każdej  rady gminy,  zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad powiatów, odrębnie dla każdej rady powiatu, zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

§ 4. 1. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa małopolskiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.

2. Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Sejmikowi Województwa Małopolskiego, Komisarzom Wyborczym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.

(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdej gminy

lp. nazwa gminy liczba radnych
  powiat dąbrowski  

22.

Bolesław

15

23.

Dąbrowa Tarnowska

21

24.

Gręboszów

15

25.

Mędrzechów

15

26.

Olesno

15

27.

Radgoszcz

15

28.

Szczucin                                                                       

15

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.

(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdego powiatu

lp.

nazwa powiatu

liczba radnych

4.

powiat dąbrowski

17

 

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.03.2018 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego     ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.   w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130), działając w porozumieniu z właściwymi terytorialnie i rzeczowo komisarzami wyborczymi, zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się liczbę radnych  wybieranych  do rad  gmin,  odrębnie  dla każdej  rady gminy,  zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad powiatów, odrębnie dla każdej rady powiatu, zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ustala się liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego. § 4. 1. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa małopolskiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji. 2. Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Sejmikowi Województwa Małopolskiego, Komisarzom Wyborczym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej. § 5. Zarządzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.   Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik       Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. (wyciąg) Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdej gminy lp. nazwa gminy liczba radnych   powiat dąbrowski   22. Bolesław 15 23. Dąbrowa Tarnowska 21 24. Gręboszów 15 25. Mędrzechów 15 26. Olesno 15 27. Radgoszcz 15 28. Szczucin                                                                        15   Załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. (wyciąg) Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdego powiatu lp. nazwa powiatu liczba radnych 4. powiat dąbrowski 17   Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik   Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie Powiat Dąbrowski                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.03.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe