Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku składowego- (stodoły drewnianej) przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu, w miejscowości Gręboszów usytuowanego na działce nr 582/1

1. Ogłasza się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
budynku składowego- (stodoły drewnianej), przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu.
Cena wywoławcza wynosi 4 500 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 12 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00.
Nabywca  jest zobowiązany:
- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,
- na czas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z działki gminnej, zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,
- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z nieruchomości gminnej na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,
-  w terminie do dnia 15.02.2021 r.  nabywca na własny koszt zobowiązany jest rozebrać budynek składowy- (stodołę drewnianą), uporządkować teren  i przetransportować  na swój plac składowy.
Podczas wykonywanych prac związanych z rozbiórką stodoły, usunięciem i uporządkowaniem  z terenu nieruchomości gminnej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.
Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Informacje dotyczące sprzedaży budynku składowego - stodoły można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 6416002 wew. 23
Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajduje się budynek składowy- (stodoła drewniana),  przeznaczony do sprzedaży.
 

Wójt

(-) Krzysztof Gil

 

 

Sprzedaz budynku skladowego 1.jpg

Sprzedaz budynku skladowego 2.jpg

Sprzedaz budynku skladowego 3.jpg

 

 

 

 

 

Opracowanie: Renata Kozieja

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.01.2021 r.

1. Ogłasza się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:budynku składowego- (stodoły drewnianej), przeznaczonego do rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu.Cena wywoławcza wynosi 4 500 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 12 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00. Nabywca  jest zobowiązany:- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,- na czas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z działki gminnej, zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu z nieruchomości gminnej na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,-  w terminie do dnia 15.02.2021 r.  nabywca na własny koszt zobowiązany jest rozebrać budynek składowy- (stodołę drewnianą), uporządkować teren  i przetransportować  na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z rozbiórką stodoły, usunięciem i uporządkowaniem  z terenu nieruchomości gminnej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Informacje dotyczące sprzedaży budynku składowego - stodoły można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 6416002 wew. 23Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajduje się budynek składowy- (stodoła drewniana),  przeznaczony do sprzedaży.  Wójt (-) Krzysztof Gil               Opracowanie: Renata Kozieja Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe