Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 21°C
wiatr: 9,1 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Zapasternicze

Gręboszów, dnia 10.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Zapasternicze

 

  1. Drzewa rosnące na działce nr 36 w miejscowości Zapasternicze, w ilości 14 szt.:
  • 10 szt. gat. jesion wyniosły o obwodach pni: 130, 150, 125, 160, 60, 60, 85, 115, 105, 150 [cm];
  • 1 szt. gat. topola czarna o obwodzie pnia 170 cm;
  • 3 szt. gat. wierzba krucha o obwodach pni 310, 190, 300 [cm].
  1. Cena wywoławcza wynosi 1800 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100), do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu
10.01.2020 r. o godzinie 900.

 

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki oraz usunięcia drzew z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzew z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 29.02.2020 r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, i usunąć z nieruchomości gminnej, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym nie zwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informacje dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 641 60 02 wew. 23.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

Wójt      

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.12.2019 r.

Gręboszów, dnia 10.12.2019 r.   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Zapasternicze   Drzewa rosnące na działce nr 36 w miejscowości Zapasternicze, w ilości 14 szt.: 10 szt. gat. jesion wyniosły o obwodach pni: 130, 150, 125, 160, 60, 60, 85, 115, 105, 150 [cm]; 1 szt. gat. topola czarna o obwodzie pnia 170 cm; 3 szt. gat. wierzba krucha o obwodach pni 310, 190, 300 [cm]. Cena wywoławcza wynosi 1800 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100), do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.   Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 10.01.2020 r. o godzinie 900.   Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki oraz usunięcia drzew z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzew z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 29.02.2020 r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, i usunąć z nieruchomości gminnej, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym nie zwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Informacje dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 14 641 60 02 wew. 23. Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.   Wójt       (-) Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 181/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10.12.2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Zapasternicze usytuowanych na działce nr 36             Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe