Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090 M/S stanowiącego własność Gminy Gręboszów

Cena wywoławcza: 10 813,01 zł brutto.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem sprzedaży jest autobus szkolny JELCZ L090M/S, o numerze rejestracyjnym KDA34MC. Szczegółowy opis pojazdu jn.

Dane techniczno-indentyfikacyjne:

1) Nr identyfikacyjny ramy: SUJ09010040000469;

2) Marka: JELCZ;

3) Model: L090 M/S;

4) Rok produkcji: 2004;

5) Rodzaj pojazdu: Autobus;

6) Przeznaczenie: Szkolny;

7) Kolor powłoki lakierowej: Pomarańczowy;

8) Rodzaj silnika: Wysokoprężny;

9) Układ/ilość cylindrów: Rzędowy/4;

10) Pojemność skokowa silnika: 4580 cm3;

11) Moc silnika: 132kW;

12) Rodzaj napędu: Tylny;

13) Skrzynia biegów: Manualna;

14) Wskazanie drogomierza: 217554 km;

15) Liczba miejsc: 44;

16) Masa własna: 7750 kg;

17) Masa całkowita: 12000 kg;

18) Opony przód: 10R17,5 CONTINENTAL LSR zużycie 20 %;

Opony tył: 10R17,5 CONTINENTAL LDR zużycie 20%.

Wyposażenie:

1) Drzwi sterowane pneumatycznie;

2) Tachograf;

3) Ogrzewanie niezależne.

Stan techniczny pojazdu:

Ocena stanu: Przedmiotowy autobus został wyprodukowany w zakładach JELCZ w Jelczu-Laskowicach. Nadwozie pojazdu zostało stylistycznie z maksymalnym stopniu zunifikowane z modelem T120, pojazd wyprodukowany z przeznaczeniem jako autobus szkolny. W ciągłej eksploatacji na terenie gminy Gręboszów od 2004 do 2022 roku.

Silnik – 4 cylindrowy, rzędowy silnik marki MAN o pojemności 4580 cm3 i mocy 132 kW.

Kompletny, oleje i płyny eksploatacyjne przeterminowane. Wymaga przeglądu technicznego w szerokim zakresie. Brak możliwości rozruchu z powodu uszkodzonych akumulatorów.

Układ napędowy – Skrzynia manualna 6-biegowa marki ZF. Napęd na oś tylną. Brak możliwości weryfikacji z powodu braku możliwości uruchomienia pojazdu.

Podwozie – Przednia oś zawieszona na resorach parabolicznych z dwoma amortyzatorami, natomiast tylna oś napędowa na półresorach i miechach pneumatycznych. Zawieszenie wyeksploatowane adekwatnie do przebiegu, aktualnie nie wykazuje niesprawności. Pojazd wyposażony w opony marki CONTINENTAL o niskim stopniu zużycia.

Nadwozie – Poszycia nadwozia wykonane z blachy stalowej, autobus o układzie drzwi 0-1-0. Na całej powierzchni poszycia zewnętrznego nadwozia znajdują się bardzo liczne ogniska korozji wżerowej. Ogniska korozji są skupione przede wszystkim w miejscach łączenia elementów, pod listwami w okolicy uszczelek okien, drzwi, nakładek i nadkoli.

Wyposażenie- Pojazd posiada dodatkowe wyposażenie autobusu szkolnego z 44 miejscami siedzącymi, w tym 42 dla uczniów. Autobus wyposażony jest w system ogrzewania niezależnego oraz tachograf.

Pojazd od dnia 25 listopada 2022 r. gdy przechodził ostatnie badanie technicznie z wynikiem pozytywnym pokonał zaledwie 50 km. Ponieważ od dłuższego czasu nie był użytkowane, nastąpiło rozładowanie akumulatorów do stopnia braku możliwości ich ponownego naładowania i należy je wymienić, należy również wykonać obsługę serwisową z wymianą wszystkich płynów eksploatacyjnych.

 1. TRYB PRZETARGU - przetarg pisemny ofertowy

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr: 33-9462-1013-2004-4000-1498-0006, w terminie do dnia 16.07.2024 r. z adnotacją "Wadium - Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz"

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do formularza ofertowego.

III.  MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU:

Oględziny przedmiotu sprzedaży można dokonać po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Organizatora (tel. 14-641-60-02 wewn. 24) w godzinach urzędowania.

 1. CENA I SPRZEDAŻ
 2. Cena wywoławcza 10 813,01 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 01/100). Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT.
 3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium.
 4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg - do zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia autobusu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub na inny wskazany rachunek.
 5. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu całej kwoty nabycia.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3.
 3. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 10 813,01 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 01/100).
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. W przetargu mogą wziąć udział kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, regulaminie przetargu oraz umowie.
 6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

VII. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz” na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Gręboszów adres: 33-260 Gręboszów 144, bądź wysłać pocztą, w terminie do dnia 22.07.2024 r. do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, pok. nr 5.
 3. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Zmawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów.
 8. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje i dokumenty dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok nr 5 - na parterze, telefon 14 641 60 02 wew. 24.

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

Zdjęcie autubusu

 

 

 

 

Opracowanie: Dorota Gawron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.06.2024 r.

Cena wywoławcza: 10 813,01 zł brutto. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem sprzedaży jest autobus szkolny JELCZ L090M/S, o numerze rejestracyjnym KDA34MC. Szczegółowy opis pojazdu jn. Dane techniczno-indentyfikacyjne: 1) Nr identyfikacyjny ramy: SUJ09010040000469; 2) Marka: JELCZ; 3) Model: L090 M/S; 4) Rok produkcji: 2004; 5) Rodzaj pojazdu: Autobus; 6) Przeznaczenie: Szkolny; 7) Kolor powłoki lakierowej: Pomarańczowy; 8) Rodzaj silnika: Wysokoprężny; 9) Układ/ilość cylindrów: Rzędowy/4; 10) Pojemność skokowa silnika: 4580 cm3; 11) Moc silnika: 132kW; 12) Rodzaj napędu: Tylny; 13) Skrzynia biegów: Manualna; 14) Wskazanie drogomierza: 217554 km; 15) Liczba miejsc: 44; 16) Masa własna: 7750 kg; 17) Masa całkowita: 12000 kg; 18) Opony przód: 10R17,5 CONTINENTAL LSR zużycie 20 %; Opony tył: 10R17,5 CONTINENTAL LDR zużycie 20%. Wyposażenie: 1) Drzwi sterowane pneumatycznie; 2) Tachograf; 3) Ogrzewanie niezależne. Stan techniczny pojazdu: Ocena stanu: Przedmiotowy autobus został wyprodukowany w zakładach JELCZ w Jelczu-Laskowicach. Nadwozie pojazdu zostało stylistycznie z maksymalnym stopniu zunifikowane z modelem T120, pojazd wyprodukowany z przeznaczeniem jako autobus szkolny. W ciągłej eksploatacji na terenie gminy Gręboszów od 2004 do 2022 roku. Silnik – 4 cylindrowy, rzędowy silnik marki MAN o pojemności 4580 cm3 i mocy 132 kW. Kompletny, oleje i płyny eksploatacyjne przeterminowane. Wymaga przeglądu technicznego w szerokim zakresie. Brak możliwości rozruchu z powodu uszkodzonych akumulatorów. Układ napędowy – Skrzynia manualna 6-biegowa marki ZF. Napęd na oś tylną. Brak możliwości weryfikacji z powodu braku możliwości uruchomienia pojazdu. Podwozie – Przednia oś zawieszona na resorach parabolicznych z dwoma amortyzatorami, natomiast tylna oś napędowa na półresorach i miechach pneumatycznych. Zawieszenie wyeksploatowane adekwatnie do przebiegu, aktualnie nie wykazuje niesprawności. Pojazd wyposażony w opony marki CONTINENTAL o niskim stopniu zużycia. Nadwozie – Poszycia nadwozia wykonane z blachy stalowej, autobus o układzie drzwi 0-1-0. Na całej powierzchni poszycia zewnętrznego nadwozia znajdują się bardzo liczne ogniska korozji wżerowej. Ogniska korozji są skupione przede wszystkim w miejscach łączenia elementów, pod listwami w okolicy uszczelek okien, drzwi, nakładek i nadkoli. Wyposażenie- Pojazd posiada dodatkowe wyposażenie autobusu szkolnego z 44 miejscami siedzącymi, w tym 42 dla uczniów. Autobus wyposażony jest w system ogrzewania niezależnego oraz tachograf. Pojazd od dnia 25 listopada 2022 r. gdy przechodził ostatnie badanie technicznie z wynikiem pozytywnym pokonał zaledwie 50 km. Ponieważ od dłuższego czasu nie był użytkowane, nastąpiło rozładowanie akumulatorów do stopnia braku możliwości ich ponownego naładowania i należy je wymienić, należy również wykonać obsługę serwisową z wymianą wszystkich płynów eksploatacyjnych. TRYB PRZETARGU - przetarg pisemny ofertowy Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów nr: 33-9462-1013-2004-4000-1498-0006, w terminie do dnia 16.07.2024 r. z adnotacją "Wadium - Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz" Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do formularza ofertowego. III.  MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU: Oględziny przedmiotu sprzedaży można dokonać po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Organizatora (tel. 14-641-60-02 wewn. 24) w godzinach urzędowania. CENA I SPRZEDAŻ Cena wywoławcza 10 813,01 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 01/100). Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg - do zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia autobusu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub na inny wskazany rachunek. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu całej kwoty nabycia.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 10 813,01 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 01/100). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W przetargu mogą wziąć udział kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu, regulaminie przetargu oraz umowie. KRYTERIUM WYBORU OFERTY Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto. VII. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz” na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Gręboszów adres: 33-260 Gręboszów 144, bądź wysłać pocztą, w terminie do dnia 22.07.2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, pok. nr 5. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. Zmawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie. VIII. INFORMACJE DODATKOWE Informacje i dokumenty dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok nr 5 - na parterze, telefon 14 641 60 02 wew. 24.   WójtKrzysztof Gil   Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie.139.2024.2024-06-13.docx Pobierz plik Zarządzenie.139.2024.2024-06-13.pdf Pobierz plik Autobus opinia techniczna i wycena.pdf           Opracowanie: Dorota Gawron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.06.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe