Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 16°C
wiatr: 12,2 km/h
opady: 0,0 mm

Wyniki głosowania w Gminie Gręboszów II tura

Kandydat (Nazwisko i imiona)

Liczba głosów

Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian

1 156

78,69%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

313

21,31%

Razem

1 469

 

 

Frekwencja 54,76%

Liczba kart ważnych 1 477

Liczba uprawnionych 2 697

 

 

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

Numer

Siedziba

Granice

1

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Gręboszów, Karsy, Lubiczko, Wola Gręboszowska; granice obwodu stanowią granice sołectw.

2

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Borusowa, Hubenice, Kozłów; granice obwodu stanowią granice sołectw.

3

Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Wola Żelichowska, Żelichów, Zapasternicze; granice obwodu stanowią granice sołectw.

4

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów

Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie; granice obwodu stanowią granice sołectw.

 

 

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

Nr

Obwodowa Komisja Wyborcza

Liczba
uprawnionych

Liczba
kart wydanych

Liczba
kart wyjętych z kopert
na kartę do głosowania

Liczba
kart ważnych

Liczba
głosów ważnych

Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych

1

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

847

443

2

445

445

52,54%

2

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów

572

327

0

327

324

57,17%

3

Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów

613

354

1

355

350

57,91%

4

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów

665

348

2

350

350

52,63%

Razem

2 697

1 472

5

1 477

1 469

54,76%

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.07.2020 r.

Kandydat (Nazwisko i imiona) Liczba głosów Procent głosów DUDA Andrzej Sebastian 1 156 78,69% TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 313 21,31% Razem 1 469     Frekwencja 54,76% Liczba kart ważnych 1 477 Liczba uprawnionych 2 697     Protokoły obwodowych komisji wyborczych Numer Siedziba Granice 1 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Gręboszów, Karsy, Lubiczko, Wola Gręboszowska; granice obwodu stanowią granice sołectw. 2 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Borusowa, Hubenice, Kozłów; granice obwodu stanowią granice sołectw. 3 Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Wola Żelichowska, Żelichów, Zapasternicze; granice obwodu stanowią granice sołectw. 4 Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów Obejmuje swym zasięgiem następujące sołectwa: Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie; granice obwodu stanowią granice sołectw.     Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych Nr Obwodowa Komisja Wyborcza Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych 1 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów 847 443 2 445 445 52,54% 2 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106, 33-260 Gręboszów 572 327 0 327 324 57,17% 3 Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów 613 354 1 355 350 57,91% 4 Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów 665 348 2 350 350 52,63% Razem 2 697 1 472 5 1 477 1 469 54,76%           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.07.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe