Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

XII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 29 września 2016 roku

Nasz znak: OA.0052.12.2016        Gręboszów, dnia 21.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

 a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,

 b) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.,

 c) ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów,

 d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku magazynowego nr 418 usytuowanego na działce nr 608/1 położonej w Gręboszowie z przeznaczeniem na magazyn,

 e) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na obszarze Gminy Gręboszów,

 f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

  1. 1. Radni Rady – wszyscy,
  2. 2. Sołtysi,
  3. 3. Zaproszeni goście.

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z  2013 r. poz. 594  z późn. zm./

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2016 r. 

Nasz znak: OA.0052.12.2016        Gręboszów, dnia 21.09.2016 r. ZAWIADOMIENIE   Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:  a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,  b) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.,  c) ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów,  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku magazynowego nr 418 usytuowanego na działce nr 608/1 położonej w Gręboszowie z przeznaczeniem na magazyn,  e) przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na obszarze Gminy Gręboszów,  f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.         Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z  2013 r. poz. 594  z późn. zm./         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                          Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2016 r. 
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe