Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 16°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 07 marca 2020 roku

Znak: OA.0002.14.2020          Gręboszów, dnia 05.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ zwołuję XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r. /sobota/ o godz. 800  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

a) odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Gręboszów oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.

4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/7e4e7c7e-ad9a-4

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.03.2020 r.

Znak: OA.0002.14.2020          Gręboszów, dnia 05.03.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ zwołuję XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r. /sobota/ o godz. 800  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.    Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. a) odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Gręboszów oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości. 4. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują:Radni Rady – wszyscy.     Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Pliki do pobrania Pobierz plik skan_zwolanie_sesji.png Pobierz plik Uchwala.XIV.122.2020.2020-03-07.pdf     Materiały dotyczące posiedzenia: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/7e4e7c7e-ad9a-4         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.03.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe