Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

XVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 8 czerwca 2020 roku

Znak: OA.0002.16.2020                          Gręboszów, dnia 03.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ zwołuję XVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 1500  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach,

c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,

d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice-Kozłów,

e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,

f) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

g) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogami powiatowymi nr 1305 K i 1313 K w miejscowości Żelichów”,

h) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

i) zmiany Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów,

j) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

l) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,

m) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie,

n) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie,

o) rozpoznania wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 10 kwietnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Gminy Gręboszów uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości bądź o podjęcie uchwały, przedłużającej terminy płatności tego podatku,

p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty,

q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
                                                              
(-) Marek Mosio
                                                             
/pismo podpisane elektronicznie/

 

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Projekty uchwał dostępne pod adresem: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/93b83439-6077-4

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2020 r.

Znak: OA.0002.16.2020                          Gręboszów, dnia 03.06.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ zwołuję XVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 1500  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie.    Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg, b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej, d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice-Kozłów, e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, f) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, g) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogami powiatowymi nr 1305 K i 1313 K w miejscowości Żelichów”, h) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, i) zmiany Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów, j) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, l) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G, m) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie, n) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie, o) rozpoznania wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 10 kwietnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Gminy Gręboszów uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości bądź o podjęcie uchwały, przedłużającej terminy płatności tego podatku, p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty, q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów                                                               (-) Marek Mosio                                                              /pismo podpisane elektronicznie/       Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Projekty uchwał dostępne pod adresem: http://www.greboszow.esesja.pl/posiedzenie/93b83439-6077-4       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe