Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 10,4 km/h
opady: 0,0 mm

XVIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 28 września 2017 roku

Nasz znak: OA.0052.18.2017                   Gręboszów, dnia 19.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa,

b) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 rok,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gręboszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie,

e) wzniesienia w Gręboszowie pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę,

f) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”,

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.”,

h) przystąpienia Gminy Gręboszów do uczestnictwa i realizacji projektu pn: „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin powiatu dąbrowskiego” oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gręboszów a Gminą Dąbrowa Tarnowska w celu realizacji projektu,

i) wyrażenia zgody na wynajęcie skupu zwierząt rzeźnych zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 608/1 i 608/3, obręb Gręboszów w trybie bezprzetargowym,

j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

l) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady– wszyscy,
2. Sołtysi,
3. Zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2017 r.

Nasz znak: OA.0052.18.2017                   Gręboszów, dnia 19.09.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 900  w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa, b) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 rok, c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2017-2020, d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gręboszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie, e) wzniesienia w Gręboszowie pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, f) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”, g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.”, h) przystąpienia Gminy Gręboszów do uczestnictwa i realizacji projektu pn: „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin powiatu dąbrowskiego” oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gręboszów a Gminą Dąbrowa Tarnowska w celu realizacji projektu, i) wyrażenia zgody na wynajęcie skupu zwierząt rzeźnych zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 608/1 i 608/3, obręb Gręboszów w trybie bezprzetargowym, j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów, k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów, l) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.9. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady– wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.           Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe