Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

XXIV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 12 lipca 2013 roku

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2013 r. / piątek / o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2013 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów  na lata 2013-2019.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad. 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy - wszyscy

 

Podstawa prawna do urlopowania :

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity   Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 09.07.2013 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2013 r. / piątek / o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2013 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów  na lata 2013-2019. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.    Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy - wszyscy   Podstawa prawna do urlopowania : Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity   Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał     Wprowadzenie: M. Janowiec 09.07.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe