Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 14°C
wiatr: 8,5 km/h
opady: 0,0 mm

XXV Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza na XXV Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy.

Regulamin konkursu 

Cel imprezy:

Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.

Przedmiot konkursu:

Pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy.

Termin i miejsce imprezy:

Prace konkursowe będą przyjmowane do 1.04.2020 r. (tj. środa) do godziny 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Uczestnicy:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich i placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych.

Przepisy ogólne:

– Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

– Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016,

i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026,

e-mail: gck@greboszow.pl

Ocena i nagrody:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac konkursowych. Plastyka obrzędowa powinny być wykonana z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.).

Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych od sponsorów.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  1. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  3. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

Plakat plastyka.jpg

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.03.2020 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza na XXV Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Regulamin konkursu  Cel imprezy: Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej. Przedmiot konkursu: Pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy. Termin i miejsce imprezy: Prace konkursowe będą przyjmowane do 1.04.2020 r. (tj. środa) do godziny 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Uczestnicy: Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich i placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych. Przepisy ogólne: – Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów. – Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają: Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016, i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026, e-mail: gck@greboszow.pl Ocena i nagrody: Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac konkursowych. Plastyka obrzędowa powinny być wykonana z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.). Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych od sponsorów. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.               Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.03.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe