Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 31 lipca 2018 roku

Nasz znak: OA.0052.25.2018                   Gręboszów, dnia 27.07.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 31 lipca 2018 r. /wtorek/ o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olesno,

b) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2021.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy - wszyscy

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.07.2018 r.

Nasz znak: OA.0052.25.2018                   Gręboszów, dnia 27.07.2018 r.  ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 31 lipca 2018 r. /wtorek/ o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olesno, b) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok, c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2021. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.         Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy - wszyscy     Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.           Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                             Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe