Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 10°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów”

Informujemy, iż projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów” zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Całkowita wartość projektu  80 000,00 zł,  dofinansowanie projektu w wysokości  68 000,00 zł  stanowi 85%.

Zadanie obejmuje koszty demontażu pokryć azbestowych, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponosi właściciel nieruchomości. Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu.

Realizacja zadania umożliwi usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gręboszów  eliminując w ten sposób skutki negatywnego oddziaływania azbestu w stosunku do mieszkańców oraz  środowiska.

 

 

Logo Furdusze Europejskie

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.07.2018 r.

Informujemy, iż projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów” zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Całkowita wartość projektu  80 000,00 zł,  dofinansowanie projektu w wysokości  68 000,00 zł  stanowi 85%. Zadanie obejmuje koszty demontażu pokryć azbestowych, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponosi właściciel nieruchomości. Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu. Realizacja zadania umożliwi usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gręboszów  eliminując w ten sposób skutki negatywnego oddziaływania azbestu w stosunku do mieszkańców oraz  środowiska.             Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe