Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 18°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Zaktualizowane wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Od 8 kwietnia br. na portalu PUE ZUS udostępniliśmy zaktualizowane wnioski z Tarczy Antykryzysowej.

W porównaniu do poprzedniej wersji wniosków:

 

1.RDU:

- wprowadziliśmy zmiany w nazwie wniosku oraz dodaliśmy publikator ustawy w treści wniosku.

 

2.RDZ:

- dodaliśmy dodatkową sekcję o numerze 4, którą wypełniają płatnicy zgłaszających do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

W tej sekcji płatnik może wskazać wszystkie te informacje, które wcześniej musiał dołączać oddzielnie, tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, wskazuje również, czy otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne, a także podaje klasę działalności. Dzięki wprowadzeniu nowej sekcji 4, przy wysyłce RDZsystem nie wymusza już dodania załącznika do wniosku,

- dodaliśmy również informacje, na końcu wniosku, dla prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby przekazywali taką informację do ZUS.

W tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 

3. RSP-C:

- wprowadziliśmy zmiany w numeracji bloków,

- dodaliśmy wyjaśnienia przy rodzaju umowy „dotyczy umowy o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umów o dzieło”,

- w bloku „Informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej” został wydzielony punkt 5„Oświadczam, że: umowa nie doszła do skutku/ nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy” (poprzednio te informacje były zawarte w punkcie 4 „Odstąpienie od umowy”). Natomiast informacja „Do wniosku załączam kopię umowy cywilnoprawnej” otrzymała numer 6,

- dodaliśmy weryfikację, czy dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej nie są takie same jak dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

Dodatkowo w każdym z wniosków zmieniliśmy link, pod którym opublikowana jest klauzula informacyjna o RODO. Aktualnie jest to adres: https://bip.zus.pl/rodo . Jednocześnie informuję, że na www.zus.pl zamieściliśmy zaktualizowane instrukcje do wniosków składanych elektronicznie. Załączam je do tej wiadomości.

Uwaga! Wnioski złożone przez klientów w poprzedniej wersji są nadal ważne. Klienci nie muszą składać ich ponownie w nowej wersji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.04.2020 r.

Od 8 kwietnia br. na portalu PUE ZUS udostępniliśmy zaktualizowane wnioski z Tarczy Antykryzysowej. W porównaniu do poprzedniej wersji wniosków:   1.RDU: - wprowadziliśmy zmiany w nazwie wniosku oraz dodaliśmy publikator ustawy w treści wniosku.   2.RDZ: - dodaliśmy dodatkową sekcję o numerze 4, którą wypełniają płatnicy zgłaszających do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie. W tej sekcji płatnik może wskazać wszystkie te informacje, które wcześniej musiał dołączać oddzielnie, tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, wskazuje również, czy otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne, a także podaje klasę działalności. Dzięki wprowadzeniu nowej sekcji 4, przy wysyłce RDZsystem nie wymusza już dodania załącznika do wniosku, - dodaliśmy również informacje, na końcu wniosku, dla prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby przekazywali taką informację do ZUS. W tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.   3. RSP-C: - wprowadziliśmy zmiany w numeracji bloków, - dodaliśmy wyjaśnienia przy rodzaju umowy „dotyczy umowy o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umów o dzieło”, - w bloku „Informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej” został wydzielony punkt 5„Oświadczam, że: umowa nie doszła do skutku/ nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy” (poprzednio te informacje były zawarte w punkcie 4 „Odstąpienie od umowy”). Natomiast informacja „Do wniosku załączam kopię umowy cywilnoprawnej” otrzymała numer 6, - dodaliśmy weryfikację, czy dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej nie są takie same jak dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną. Dodatkowo w każdym z wniosków zmieniliśmy link, pod którym opublikowana jest klauzula informacyjna o RODO. Aktualnie jest to adres: https://bip.zus.pl/rodo . Jednocześnie informuję, że na www.zus.pl zamieściliśmy zaktualizowane instrukcje do wniosków składanych elektronicznie. Załączam je do tej wiadomości. Uwaga! Wnioski złożone przez klientów w poprzedniej wersji są nadal ważne. Klienci nie muszą składać ich ponownie w nowej wersji.     Pliki do pobrania Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRDU_7.04.doc Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRDU_7.04.pdf Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRDZ_7.04.doc Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRDZ_7.04.pdf Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRSP-C_7.04.doc Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRSP-C_7.04.pdf Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRSP-D_7.04.doc Pobierz plik InstrukcjawypelnieniawnioskuRSP-D_7.04.pdf             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.04.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe