Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Zakup nieruchomości przez Gminę Gręboszów

W dniu 20 października 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Żabnie został sporządzony i podpisany akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości o pow. 2,10 ha, wraz z zabudowaniami w Gręboszowie. Aktem tym Gmina Gręboszów za kwotę 250 tys. złotych nabyła teren przyległy od północy do Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy i GZOZ-u. Sprzedawcą był właściciel nieruchomości, mieszkający obecnie w USA. Transakcja jest realizacją uchwały Rady Gminy Nr IX/72/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Gręboszów, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury gminnej. Obecnie Gmina będzie mogła przystąpić do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, na którym planowana jest m.in. budowa nowoczesnego przedszkola. Dlatego też już we wrześniu br.,  Gmina Gręboszów w oparciu o uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów aby w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskać wsparcie finansowe na zadanie inwestycyjne związane z budową przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.10.2020 r.

W dniu 20 października 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Żabnie został sporządzony i podpisany akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości o pow. 2,10 ha, wraz z zabudowaniami w Gręboszowie. Aktem tym Gmina Gręboszów za kwotę 250 tys. złotych nabyła teren przyległy od północy do Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy i GZOZ-u. Sprzedawcą był właściciel nieruchomości, mieszkający obecnie w USA. Transakcja jest realizacją uchwały Rady Gminy Nr IX/72/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Gręboszów, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury gminnej. Obecnie Gmina będzie mogła przystąpić do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, na którym planowana jest m.in. budowa nowoczesnego przedszkola. Dlatego też już we wrześniu br.,  Gmina Gręboszów w oparciu o uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów aby w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskać wsparcie finansowe na zadanie inwestycyjne związane z budową przedszkola.         Zdjęcia z wydarzenia             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.10.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe