Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 17°C
wiatr: 20,0 km/h
opady: 0,2 mm

Zapraszam do składania wniosków do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad projektem budżetu Gminy na rok 2021.
Na podstawie Uchwały Nr XL/223/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wnioski radnych, sołtysów i mieszkańców sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań gminy składane są Wójtowi. Złożone wnioski i dane do projektu stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu, nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. Propozycje i sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r.

Wnioski można składać na adres pocztowy: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144, na adres e-mail: gmina@greboszow.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Gręboszowie (sekretariat, pokój nr 11).

 

 

w z. WÓJTA    

(-) Zdzisław Kogut

ZASTĘPCA WÓJTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2020 r.

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad projektem budżetu Gminy na rok 2021. Na podstawie Uchwały Nr XL/223/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wnioski radnych, sołtysów i mieszkańców sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań gminy składane są Wójtowi. Złożone wnioski i dane do projektu stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu, nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. Propozycje i sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania. Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Wnioski można składać na adres pocztowy: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144, na adres e-mail: gmina@greboszow.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Gręboszowie (sekretariat, pokój nr 11).     w z. WÓJTA     (-) Zdzisław Kogut ZASTĘPCA WÓJTA                                Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe