Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,2 mm

Zapraszamy do udziału w VIII edycji “Cudownej Mocy Bukietów” 15 sierpnia 2017

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„Cudowna Moc Bukietów” w Krakowie

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów” zwanym dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego i turystów. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.

4.Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.

5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).

6. We wszystkich kategoriach konkursowych bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych).

7. Bukiety będą oceniane w kategoriach:

8. „Tradycyjny Bukiet Zielny” – głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów. Zgodnie z małopolską tradycją Tradycyjny Bukiet Zielny zawiera również nabite na patyk jabłko. Naręcza ziół i kwiatów będą przypisywane do tej kategorii.

9. „Profesjonalny Bukiet Florysty” – kryterium oceny to technika ułożenia bukietu i odpowiedni dobór ziół i kwiatów. Inne formy niż bukiet również są dopuszczalne.

10. „Mały Bukiet” – konkurs dla dzieci do 13 roku życia. Kryterium oceny to staranność wykonania i dobór ziół i kwiatów. Bukiet musi być wykonany samodzielnie.

Osoba zgłaszająca swój Bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go zakwalifikować. W przypadku wątpliwości rozstrzyga przedstawiciel Organizatora.

11. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 obok sceny usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu, zawierające dane osobowe oraz kontaktowe Uczestnika, w 2 egzemplarzach po jednym dla Uczestnika i Organizatora. Bukiety należy dostarczyć na własny koszt.

12. Finał Konkursu odbędzie się we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w godzinach od 12.30 do 16.00 na scenie usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie.

13. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami o orientacyjnej wartości około:

I miejsce– 200 zł

II miejsce– 150 zł

III miejsce– 100 zł

W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości

I miejsce– 300 zł

II miejsce– 200 zł

III miejsce– 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 20 nagród wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

14. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.

15. Laureaci pierwszych miejsc zostaną zaproszeni przez Czesława Siekierskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego na wyjazd edukacyjny do Brukseli. Laureaci otrzymają zaproszenia na wyjazd dla 2 osób (w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). Nie dotyczy kategorii „Mały” Bukiet – Konkurs dla dzieci.

16. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.

17. Wyniki zostaną ogłoszone we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Krakowie oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronie instytutdziedzictwa.pl oraz na stronie cudownamocbukietow.pl

18. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.

19. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

23. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

24. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.

25. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania bukietów nagrodzonych nagrodami głównymi (I-III miejsce), od czego może jednak odstąpić.

Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Kultury. Sponsorzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stalprodukt S.A.

Program warsztatów Cudownej Mocy Bukietów:

- 07.08 grupa poranna (9.00) i popołudniowa (16.00) warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej

- 08.08 grupa poranna (9.00) i popołudniowa (16.00) warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej

- 09.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

- 10.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Więcej informacji o nich na stronie instytutdziedzictwa.pl, cudownamocbukietow.pl, mcef.pl lub pod telefonem 668 183 183

UWAGA! rejestracja na warsztaty poprzez wysłanie maila na adres info@instytutdziedzictwa.pl

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/08sierpien/Zapraszamy do udzialu w VIII edycji “Cudownej Mocy Bukietow” 15/Bukiet 2017 Krakow 2707 B.jpg

files/pliki/aktualnosci/2017/08sierpien/Zapraszamy do udzialu w VIII edycji “Cudownej Mocy Bukietow” 15/_CMB2005_1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2017/08sierpien/Zapraszamy do udzialu w VIII edycji “Cudownej Mocy Bukietow” 15/_CMB2074_1.JPG

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.08.2017 r.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „Cudowna Moc Bukietów” w Krakowie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów” zwanym dalej „Konkursem”. 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”. 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego i turystów. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie. 4.Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego. 5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia). 6. We wszystkich kategoriach konkursowych bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych). 7. Bukiety będą oceniane w kategoriach: 8. „Tradycyjny Bukiet Zielny” – głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów. Zgodnie z małopolską tradycją Tradycyjny Bukiet Zielny zawiera również nabite na patyk jabłko. Naręcza ziół i kwiatów będą przypisywane do tej kategorii. 9. „Profesjonalny Bukiet Florysty” – kryterium oceny to technika ułożenia bukietu i odpowiedni dobór ziół i kwiatów. Inne formy niż bukiet również są dopuszczalne. 10. „Mały Bukiet” – konkurs dla dzieci do 13 roku życia. Kryterium oceny to staranność wykonania i dobór ziół i kwiatów. Bukiet musi być wykonany samodzielnie. Osoba zgłaszająca swój Bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go zakwalifikować. W przypadku wątpliwości rozstrzyga przedstawiciel Organizatora. 11. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 obok sceny usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu, zawierające dane osobowe oraz kontaktowe Uczestnika, w 2 egzemplarzach po jednym dla Uczestnika i Organizatora. Bukiety należy dostarczyć na własny koszt. 12. Finał Konkursu odbędzie się we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w godzinach od 12.30 do 16.00 na scenie usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie. 13. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami o orientacyjnej wartości około: I miejsce– 200 zł II miejsce– 150 zł III miejsce– 100 zł W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości I miejsce– 300 zł II miejsce– 200 zł III miejsce– 100 zł Zostanie również przyznane łącznie 20 nagród wyróżnień w postaci nagród rzeczowych. 14. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu. 15. Laureaci pierwszych miejsc zostaną zaproszeni przez Czesława Siekierskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego na wyjazd edukacyjny do Brukseli. Laureaci otrzymają zaproszenia na wyjazd dla 2 osób (w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). Nie dotyczy kategorii „Mały” Bukiet – Konkurs dla dzieci. 16. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora. 17. Wyniki zostaną ogłoszone we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Krakowie oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronie instytutdziedzictwa.pl oraz na stronie cudownamocbukietow.pl 18. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji. 19. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl. 20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 23. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 24. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora. 25. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania bukietów nagrodzonych nagrodami głównymi (I-III miejsce), od czego może jednak odstąpić. Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Kultury. Sponsorzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stalprodukt S.A. Program warsztatów Cudownej Mocy Bukietów: - 07.08 grupa poranna (9.00) i popołudniowa (16.00) warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej - 08.08 grupa poranna (9.00) i popołudniowa (16.00) warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej - 09.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - 10.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego   Więcej informacji o nich na stronie instytutdziedzictwa.pl, cudownamocbukietow.pl, mcef.pl lub pod telefonem 668 183 183 UWAGA! rejestracja na warsztaty poprzez wysłanie maila na adres info@instytutdziedzictwa.pl     Pliki do pobrania Pobierz plik Program warsztatow Cudownej Mocy Bukietow 2017.pdf Pobierz plik REGULAMIN WOJEWODZKIEGO KONKURSU.pdf             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.08.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe