Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 10,4 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

 

Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wskazuje spośród pracowników gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie                 - P. Angelina Wdowiak.

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej                     - P. Józef Woźniak.

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Żelichowskiej       - P. Mieczysław Mamulski.

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim           - P. Bożena Landowska.

 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 136/2014.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.10.2014 r.

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.     Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:   § 1. Wskazuje spośród pracowników gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:   1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie                 - P. Angelina Wdowiak. 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej                     - P. Józef Woźniak. 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Żelichowskiej       - P. Mieczysław Mamulski. 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim           - P. Bożena Landowska.   § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW mgr Krystyna Świętek         Zarządzenie Nr 136/2014.pdf                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe