Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 16°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Nr 36/2015

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 8 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie.

§ 2.

Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3.

Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 Wójt Gminy Gręboszów
/-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 9.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 8 kwietnia 2015 roku   w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam co następuje: § 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie. § 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. § 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.        Wójt Gminy Gręboszów/-/ mgr Krystyna Świętek       Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.pdf         Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 9.04.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe