Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 9,0 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 38/2019

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Poz. 365), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie.

2. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów.

3. Plakatów i haseł wyborczych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, oraz w przestrzeni obiektów sportowych.

 

§ 2.

Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

 

§ 3.

Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych (art. 110 § 6 Kodeksu Wyborczego)

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt       

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.05.2019 r.

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Poz. 365), zarządzam co następuje:   § 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie. 2. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów. 3. Plakatów i haseł wyborczych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, oraz w przestrzeni obiektów sportowych.   § 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.   § 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych (art. 110 § 6 Kodeksu Wyborczego)   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.     Wójt        (-) Krzysztof Gil       Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.05.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe