Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 13°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,1 mm

Zarządzenie Wójta Gminy Gręboszów w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wskazuje spośród pracowników gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach      na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja  2015 roku:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie            - P. Bożena Landowska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej                - P. Anna Loraj

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Żelichowskiej  - P. Mieczysław Mamulski

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim      - P. Joanna Cabaj

 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek      

 

 

 

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 42/2015Wójta Gminy Gręboszówz dnia 20 kwietnia 2015 r.   w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.   Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:   § 1. Wskazuje spośród pracowników gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach      na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja  2015 roku:   1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie            - P. Bożena Landowska 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej                - P. Anna Loraj 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Żelichowskiej  - P. Mieczysław Mamulski 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim      - P. Joanna Cabaj   § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek             Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf     Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.04.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe