Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 68/2020
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504, z 2018 r. poz. 130 oraz z 2020 r. poz. 568) w zw. z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 988) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczono jako koordynatora gminnego sprawującego nadzór nad operatorami informatycznymi w obwodowych komisjach wyborczych, Pełnomocnika ds. informatyzacji Marcina Janowca.

§ 2. Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, następujące osoby:

1) Kinga Sobota                     - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie;

2) Agnieszka Wójtowicz         - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej;

3) Agnieszka Dąbroś               - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Żelichowie;

4) Grzegorz Skowron              - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504, z 2018 r. poz. 130 oraz z 2020 r. poz. 568) w zw. z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 988) zarządza się, co następuje: § 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczono jako koordynatora gminnego sprawującego nadzór nad operatorami informatycznymi w obwodowych komisjach wyborczych, Pełnomocnika ds. informatyzacji Marcina Janowca. § 2. Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, następujące osoby: 1) Kinga Sobota                     - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie; 2) Agnieszka Wójtowicz         - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej; 3) Agnieszka Dąbroś               - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Żelichowie; 4) Grzegorz Skowron              - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt Krzysztof Gil       Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.06.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe