Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 16°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318) i art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie.

 

§ 2.

 Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń i plakatów umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

 

§ 3.

 Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys.

 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.07.2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318) i art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r., poz. 852) zarządzam, co następuje:   § 1.  Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie.   § 2.  Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń i plakatów umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.   § 3.  Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys.   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.       Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.pdf         Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.07.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe