Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 18°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318), zarządzam co następuje:

 § 1.

Wskazuje spośród pracowników gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku:

1. Obwodowa Komisja ds.  Referendum  Nr 1 w Gręboszowie - P. Bożena Landowska

2. Obwodowa Komisja  ds. Referendum Nr 2  w Borusowej - P. Anna Loraj

3. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Woli Żelichowskiej - P. Joanna Cabaj

4. Obwodowa Komisja  ds. Referendum Nr 4 w Ujściu Jezuickim - P. Bernadetta Więcek

 § 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.pdf

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.08.2015 r.

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.   Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318), zarządzam co następuje:  § 1. Wskazuje spośród pracowników gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku: 1. Obwodowa Komisja ds.  Referendum  Nr 1 w Gręboszowie - P. Bożena Landowska 2. Obwodowa Komisja  ds. Referendum Nr 2  w Borusowej - P. Anna Loraj 3. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Woli Żelichowskiej - P. Joanna Cabaj 4. Obwodowa Komisja  ds. Referendum Nr 4 w Ujściu Jezuickim - P. Bernadetta Więcek  § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek         Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.pdf           Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.08.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe