Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,0 km/h
opady: 0,2 mm

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

   W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852), na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz.318) Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:

§1

Powołuje się 8 – osobowe składy obwodowych komisji do spraw referendum jak w załącznikach:

Nr 1, Nr 2,Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Składy osobowe komisji do spraw referendum podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 97/2015

 z dnia 12.08.2015 r.

 Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 1 w Gręboszowie z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143.

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia

1.

Wowczak Marta Maria

Lubiczko

Twój Ruch

2.

Zawiślak Anna

Gręboszów

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Koziara Sabina Maria

Wola Gręboszowska

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

4.

Wcisło Andrzej

Zawierzbie

Platforma Obywatelska

5.

Gardulska Maria

Gręboszów

Prawo i Sprawiedliwość

6.

Boroniec Andrzej

Karsy

Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Sobota Ewa Maria

Zawierzbie

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Landowska Bożena

Biskupice

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 97/2015

z dnia 12.08.2015 r.

Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 2 w Borusowej z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106.

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia

1.

Dymon Monika Maria

Żelichów

Twój Ruch

2.

Bułat Paweł Zygmunt

Wola Żelichowska

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Światłowska Iwona Anna

Hubenice

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.
4.

Wytrwał Krzysztof Adam

Borusowa

Platforma Obywatelska

5.

Gil-Koziara Paulina Anna

Hubenice

Prawo i Sprawiedliwość

6.

Noga Marta

Hubenice

Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Koziara Robert Marek

Zawierzbie

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Loraj Anna Emilia

Borusowa

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Załącznik nr 3

 do Zarządzenia Nr 97/2015

 z dnia 12.08.2015 r.

 Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 3 w Woli Żelichowskiej z siedzibą w budynku byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 6

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia

1.

Kiwior Kamila Klaudia

Żelichów

Twój Ruch

2.

Bułat Paulina Justyna

Wola Żelichowska

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Świętek Kazimierz Michał

Kozłów

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

4.

Klimek Paweł Mieczysław

Wola Gręboszowska

Platforma Obywatelska

5.

Bobowiec Jerzy Dariusz

Żelichów

Prawo i Sprawiedliwość

6.

Seruś Franciszek

Wola Żelichowska

Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Gruszczyńska Patrycia Magdalena

Zawierzbie

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Cabaj Joanna Katarzyna

Gręboszów

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 97/2015

z dnia 12.08.2015 r.

Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 4 w Ujściu Jezuickim z siedzibą w Gabinecie Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95.

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot dokonujący zgłoszenia

1.

Dymon Grzegorz Marian

Żelichów

Twój Ruch

2.

Potoczna Anna Agnieszka

Biskupice

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Woźniak Justyna Katarzyna

Ujście Jezuickie

Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl.

4.

Dudek Ewelina Paulina

Ujście Jezuickie

Platforma Obywatelska

5.

Gil Bartłomiej Mateusz

Kozłów

Prawo i Sprawiedliwość

6.

Wolański Paweł Marek

Karsy

Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Skowron Ewelina Magdalena

Wola Żelichowska

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Więcek Bernadetta Małgorzata

Dąbrowa Tar.

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.pdf

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.08.2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku    W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852), na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz.318) Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje: §1 Powołuje się 8 – osobowe składy obwodowych komisji do spraw referendum jak w załącznikach: Nr 1, Nr 2,Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. §2 Składy osobowe komisji do spraw referendum podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek      Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 97/2015  z dnia 12.08.2015 r.  Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 1 w Gręboszowie z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143. Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia 1. Wowczak Marta Maria Lubiczko Twój Ruch 2. Zawiślak Anna Gręboszów Sojusz Lewicy Demokratycznej 3. Koziara Sabina Maria Wola Gręboszowska Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl. 4. Wcisło Andrzej Zawierzbie Platforma Obywatelska 5. Gardulska Maria Gręboszów Prawo i Sprawiedliwość 6. Boroniec Andrzej Karsy Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Sobota Ewa Maria Zawierzbie Fundacja Aktywności Lokalnej 8. Landowska Bożena Biskupice Wójt Gminy   Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek     Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2015 z dnia 12.08.2015 r. Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 2 w Borusowej z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106. Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia 1. Dymon Monika Maria Żelichów Twój Ruch 2. Bułat Paweł Zygmunt Wola Żelichowska Sojusz Lewicy Demokratycznej 3. Światłowska Iwona Anna Hubenice Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl. 4. Wytrwał Krzysztof Adam Borusowa Platforma Obywatelska 5. Gil-Koziara Paulina Anna Hubenice Prawo i Sprawiedliwość 6. Noga Marta Hubenice Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Koziara Robert Marek Zawierzbie Fundacja Aktywności Lokalnej 8. Loraj Anna Emilia Borusowa Wójt Gminy   Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek     Załącznik nr 3  do Zarządzenia Nr 97/2015  z dnia 12.08.2015 r.  Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 3 w Woli Żelichowskiej z siedzibą w budynku byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 6 Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia 1. Kiwior Kamila Klaudia Żelichów Twój Ruch 2. Bułat Paulina Justyna Wola Żelichowska Sojusz Lewicy Demokratycznej 3. Świętek Kazimierz Michał Kozłów Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl. 4. Klimek Paweł Mieczysław Wola Gręboszowska Platforma Obywatelska 5. Bobowiec Jerzy Dariusz Żelichów Prawo i Sprawiedliwość 6. Seruś Franciszek Wola Żelichowska Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Gruszczyńska Patrycia Magdalena Zawierzbie Fundacja Aktywności Lokalnej 8. Cabaj Joanna Katarzyna Gręboszów Wójt Gminy   Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek     Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2015 z dnia 12.08.2015 r. Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy obwodowej komisji do spraw referendum nr 4 w Ujściu Jezuickim z siedzibą w Gabinecie Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95. Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Dymon Grzegorz Marian Żelichów Twój Ruch 2. Potoczna Anna Agnieszka Biskupice Sojusz Lewicy Demokratycznej 3. Woźniak Justyna Katarzyna Ujście Jezuickie Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl. 4. Dudek Ewelina Paulina Ujście Jezuickie Platforma Obywatelska 5. Gil Bartłomiej Mateusz Kozłów Prawo i Sprawiedliwość 6. Wolański Paweł Marek Karsy Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Skowron Ewelina Magdalena Wola Żelichowska Fundacja Aktywności Lokalnej 8. Więcek Bernadetta Małgorzata Dąbrowa Tar. Wójt Gminy   Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek         Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.pdf       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.08.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe