Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 57/2020 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

Zarządzenie porządkowe Nr 57/2020
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń porządkowych Nr 28/2020 i Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) w zw. z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się:

1) zarządzenie porządkowe Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

2) zarządzenie porządkowe Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Porządkowego Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. uprzejmie informujemy, że przy zachowaniu wymogów sanitarnych przywrócona jest możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba. Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczęły biec ponownie od dnia 25 maja 2020 roku. Urząd Gminy w Gręboszowie jest otwarty dla mieszkańców, jednak nadal obowiązują przepisy sanitarne związane z obowiązującym stanem epidemii, tj. zakrycie twarzy i nosa maseczką, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu fizycznego.

Równocześnie zachęcamy do korzystania z technicznych środków łączności i przekazu, w relacjach z Urzędem Gminy jak i z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, mając świadomość, że stan zagrożenia epidemicznego trwa nadal.

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.05.2020 r.

Zarządzenie porządkowe Nr 57/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzeń porządkowych Nr 28/2020 i Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) w zw. z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878)  zarządza się, co następuje: § 1. Uchyla się: 1) zarządzenie porządkowe Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych, 2) zarządzenie porządkowe Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Porządkowego Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. § 3. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gręboszowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.     Wójt Krzysztof Gil     W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. uprzejmie informujemy, że przy zachowaniu wymogów sanitarnych przywrócona jest możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba. Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczęły biec ponownie od dnia 25 maja 2020 roku. Urząd Gminy w Gręboszowie jest otwarty dla mieszkańców, jednak nadal obowiązują przepisy sanitarne związane z obowiązującym stanem epidemii, tj. zakrycie twarzy i nosa maseczką, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu fizycznego. Równocześnie zachęcamy do korzystania z technicznych środków łączności i przekazu, w relacjach z Urzędem Gminy jak i z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, mając świadomość, że stan zagrożenia epidemicznego trwa nadal.         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.05.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe