Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Zasmakuj w Małopolsce

Szanowni Państwo,
Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023. Konkurs ma na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski. Województwo Małopolskie mając na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na:

  • Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.
  • Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej.
  • Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2023 roku środki finansowe do kwoty ogółem 1 mln zł.
Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym na poziomie co najmniej 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 20 tys. zł.


Termin i sposób składania dokumentów:
Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ , w terminie: 2023-06-14 16:00

 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.


Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-06-14 16:00

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2284030,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-kultury-s.html


Kontakt w sprawie konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Stanowisko ds. żywności wysokiej jakości
tel. 12 63 03 240
e-mail: agnieszka.dziwisz@umwm.malopolska.pl
tel. 12 63 03 176
e-mail: beata.chadzinska@umwm.malopolska.pl
Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w
siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100
Tarnów - I piętro, p. 123, w godz. 8.00 – 16.00.
Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie:
Sekretariat 12/ 61 60 104
Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.

 

Zasmakuj w Małopolsce miniatura

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.05.2023 r.

Szanowni Państwo,Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023. Konkurs ma na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski. Województwo Małopolskie mając na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na: Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej. Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2023 roku środki finansowe do kwoty ogółem 1 mln zł.Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym na poziomie co najmniej 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 20 tys. zł. Termin i sposób składania dokumentów:Etap pierwszy:Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ , w terminie: 2023-06-14 16:00   Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia. Etap drugi:Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-06-14 16:00 Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2284030,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-kultury-s.html Kontakt w sprawie konkursu:Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów WiejskichUl. Racławicka 56, 30-017 KrakówStanowisko ds. żywności wysokiej jakościtel. 12 63 03 240e-mail: agnieszka.dziwisz@umwm.malopolska.pl tel. 12 63 03 176e-mail: beata.chadzinska@umwm.malopolska.plPrzypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio wsiedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100Tarnów - I piętro, p. 123, w godz. 8.00 – 16.00.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie:Sekretariat 12/ 61 60 104Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe