Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Podpisano umowę z Wykonawcą na Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie

W dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów a Wykonawcą: Zakładem Remontowo Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania, pn. „Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”.

W dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadania, pn: Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie.

Roboty budowlane będzie wykonywać: Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak Ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Wykonawca planowane roboty budowlane ma wykonać za kwotę brutto 719.645,87 zł w terminie do 30 października 2018 r.

Na wykonanie zadania „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie” Gmina Gręboszów ma uzyskać pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W tej sprawie w dniu 01 marca 2018 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego. Gmina Gręboszów może uzyskać pomoc finansową do kwoty 707.621,23 zł ale nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach umowy zostaną wykonane następujące roboty:

1) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą przeznaczenia istniejącego budynku magazynowego i jego przystosowaniem na budynek „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie” położonego na działce nr 608/1 w miejscowości Gręboszów

2) zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem do obsługi PSZOK na działce nr 608/1, 608/3, 854 w miejscowości Gręboszów

3) budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi ścieki i wodnymi (w tym  z wylotami) na działce nr 608/1 i 854 w miejscowości Gręboszów. Zostanie zamontowany seperator na ścieki do czyszczenia wód spływających z placu

4) budowa wybieralnego osadnika na ścieki na działce nr 608/1 w Gręboszowie

5) budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 608/1 w Gręboszowie

W budynku będzie wydzielona część magazynowa oraz zaplecze biurowe z częścią socjalno-sanitarną.
Część magazynowa będzie służyła do czasowego magazynowania odpadów takich jak metale, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości farb i lakierów, rozpuszczalników i olejów opalowych, odpadów budowlano-remontowych oraz zielonych i ulegających biodegradacji.
Odpady będą magazynowane w kontenerach i luzem na utwardzonych placach. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady będą przekazywane do firm zajmujących się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem.
Przewiduje się zbiórkę ok. 20 MG odpadów w skali roku.
W części biurowej zaprojektowano pomieszczenia biurowe, szatnię, zaplecze socjalne i sanitarne. Przewidywana liczba pracowników obsługi do 2 pracowników. Nie będą oni jednak stanowić stałego personelu, obsługiwać budynek będą po wcześniejszym zgłoszeniu dostarczenia odpadów. Pracownicy będą wyłącznie wskazywali miejsce złożenia odpadów, nie będą ich segregować i układać. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Dostęp do części magazynowej od zewnętrz jest zapewniony poprzez dwie bramy oraz rampę zlokalizowane w południowej elewacji oraz z części biurowej poprzez drzwi wewnętrzne. Dostęp do części biurowej od zewnętrz jest zapewniony poprzez drzwi oraz schody zlokalizowane w zachodniej elewacji.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Podpisanie umowy PSZOK/1.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Podpisanie umowy PSZOK/2.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Podpisanie umowy PSZOK/3.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Podpisanie umowy PSZOK/4.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Podpisanie umowy PSZOK/5.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/Podpisanie umowy PSZOK/6.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/PSZOK/Logo RPO.JPG

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.03.2018 r.

W dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów między Gminą Gręboszów a Wykonawcą: Zakładem Remontowo Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania, pn. „Roboty budowlane – Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie”. W dniu 20 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadania, pn: Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie. Roboty budowlane będzie wykonywać: Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak Ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Wykonawca planowane roboty budowlane ma wykonać za kwotę brutto 719.645,87 zł w terminie do 30 października 2018 r. Na wykonanie zadania „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie” Gmina Gręboszów ma uzyskać pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W tej sprawie w dniu 01 marca 2018 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego. Gmina Gręboszów może uzyskać pomoc finansową do kwoty 707.621,23 zł ale nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowanych. W ramach umowy zostaną wykonane następujące roboty: 1) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą przeznaczenia istniejącego budynku magazynowego i jego przystosowaniem na budynek „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie” położonego na działce nr 608/1 w miejscowości Gręboszów 2) zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem do obsługi PSZOK na działce nr 608/1, 608/3, 854 w miejscowości Gręboszów 3) budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi ścieki i wodnymi (w tym  z wylotami) na działce nr 608/1 i 854 w miejscowości Gręboszów. Zostanie zamontowany seperator na ścieki do czyszczenia wód spływających z placu 4) budowa wybieralnego osadnika na ścieki na działce nr 608/1 w Gręboszowie 5) budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 608/1 w Gręboszowie W budynku będzie wydzielona część magazynowa oraz zaplecze biurowe z częścią socjalno-sanitarną. Część magazynowa będzie służyła do czasowego magazynowania odpadów takich jak metale, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości farb i lakierów, rozpuszczalników i olejów opalowych, odpadów budowlano-remontowych oraz zielonych i ulegających biodegradacji. Odpady będą magazynowane w kontenerach i luzem na utwardzonych placach. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady będą przekazywane do firm zajmujących się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem. Przewiduje się zbiórkę ok. 20 MG odpadów w skali roku. W części biurowej zaprojektowano pomieszczenia biurowe, szatnię, zaplecze socjalne i sanitarne. Przewidywana liczba pracowników obsługi do 2 pracowników. Nie będą oni jednak stanowić stałego personelu, obsługiwać budynek będą po wcześniejszym zgłoszeniu dostarczenia odpadów. Pracownicy będą wyłącznie wskazywali miejsce złożenia odpadów, nie będą ich segregować i układać. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy. Dostęp do części magazynowej od zewnętrz jest zapewniony poprzez dwie bramy oraz rampę zlokalizowane w południowej elewacji oraz z części biurowej poprzez drzwi wewnętrzne. Dostęp do części biurowej od zewnętrz jest zapewniony poprzez drzwi oraz schody zlokalizowane w zachodniej elewacji.                             Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.03.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe