Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 20°C
wiatr: 17,2 km/h
opady: 0,0 mm

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE METODY ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2020 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XVI/142/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 12.06.2020 r., poz. 3975) dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z którą opłata pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 32,00 zł miesięcznie od osoby. Wprzypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne ustala się zniżkę za odbierane odpady komunalne w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby tj. stawka opłaty wyniesie 29,00 zł miesięcznie od osoby.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - 100 zł miesięcznie od osoby.


W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział/Gręboszów Nr konta 97 9462 1013 2004 4000 1498 0018

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1, u Sołtysów wsi, oraz na stronie internetowej Gminy Gręboszów: www.greboszow.pl . Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Dudek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.07.2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XVI/142/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 12.06.2020 r., poz. 3975) dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z którą opłata pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 32,00 zł miesięcznie od osoby. Wprzypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne ustala się zniżkę za odbierane odpady komunalne w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby tj. stawka opłaty wyniesie 29,00 zł miesięcznie od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - 100 zł miesięcznie od osoby. W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w Banku Spółdzielczym Dąbrowa Tarnowska Oddział/Gręboszów Nr konta 97 9462 1013 2004 4000 1498 0018 Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1, u Sołtysów wsi, oraz na stronie internetowej Gminy Gręboszów: www.greboszow.pl . Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1.     Pliki do pobrania Pobierz plik Deklaracja po zmianach - 2020.doc Pobierz plik Deklaracja po zmianach - 2020.pdf Pobierz plik INSTRUKCJA PRAWIDLOWEGO WYPELNIENIA DEKLARACJI.pdf Pobierz plik List do mieszkancow.pdf             Opracowanie: Danuta Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.07.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe