Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 r.

Szanowni mieszkańcy.

Na podstawie art. 6k ust. 1, pkt. 1, ust. 2a oraz art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2023 r. poz. 1469 i 1852 w związku z podjęciem w dniu 27 grudnia 2023 r. uchwały nr LVI/458/2023 Rady Gminy Gręboszów zmieniającej uchwałę Nr XLIII/358/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2024 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmniejszona z 29,00 zł i wynosi 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wysokość zwolnienia za kompostowanie odpadów komunalnych pozostała bez zmian i wynosi nadal 3,00 zł od osoby, co oznacza, że opłata ta została zmniejszona z kwoty 27,00 zł do 24,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z treścią w/w ustawy, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, które jednocześnie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505).

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Dudek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.02.2024 r.

Szanowni mieszkańcy. Na podstawie art. 6k ust. 1, pkt. 1, ust. 2a oraz art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2023 r. poz. 1469 i 1852 w związku z podjęciem w dniu 27 grudnia 2023 r. uchwały nr LVI/458/2023 Rady Gminy Gręboszów zmieniającej uchwałę Nr XLIII/358/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2024 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmniejszona z 29,00 zł i wynosi 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wysokość zwolnienia za kompostowanie odpadów komunalnych pozostała bez zmian i wynosi nadal 3,00 zł od osoby, co oznacza, że opłata ta została zmniejszona z kwoty 27,00 zł do 24,00 zł miesięcznie od osoby. Zgodnie z treścią w/w ustawy, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji, które jednocześnie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505). W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.           Opracowanie: Danuta Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe