Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 14°C
wiatr: 8,5 km/h
opady: 0,0 mm

Zawiązanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

4 lipca 2023 r. w Tarnowie spisany został akt notarialny w sprawie utworzenia spółki pod firmą KZN SIM Tarnów z siedzibą w Tarnowie. Wspólnikami spółki został Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie oraz Gminy Szczucin, Radłów, Żabno, Gręboszów, Skrzyszów, Lisia Góra, Sękowa, Tarnów, Bobowa i Biecz.

Na utworzenie spółki Rada Gminy Gręboszów wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XLVII/382/2023 z dnia 10 marca 2023 r. oraz w dniu 19 czerwca uchwałą Nr L/411/2023 określiła zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Strony aktu notarialnego zawiązali Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem działalności spółki będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. W akcie określono przedmiot działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Celem tej działalności będzie utworzenie 550 lokali mieszkalnych. Ustalono kapitał zakładowy w wysokości 30 000 500,00 zł, przy czym Gmina Gręboszów obejmie 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina na wniosek Wójta Gminy Gręboszów otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na najbliższej sesji Rady Gminy będzie procedowana uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o.

Po przyjęciu podobnych uchwał przez pozostałych wspólników, zostanie zwołane Zgromadzenie Wspólników oraz będą podjęte czynności prawne celem powołania pozostałych organów, tj. Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

 

Krajowy Zasób Nieruchomości

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.07.2023 r.

4 lipca 2023 r. w Tarnowie spisany został akt notarialny w sprawie utworzenia spółki pod firmą KZN SIM Tarnów z siedzibą w Tarnowie. Wspólnikami spółki został Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie oraz Gminy Szczucin, Radłów, Żabno, Gręboszów, Skrzyszów, Lisia Góra, Sękowa, Tarnów, Bobowa i Biecz. Na utworzenie spółki Rada Gminy Gręboszów wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XLVII/382/2023 z dnia 10 marca 2023 r. oraz w dniu 19 czerwca uchwałą Nr L/411/2023 określiła zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Strony aktu notarialnego zawiązali Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem działalności spółki będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. W akcie określono przedmiot działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Celem tej działalności będzie utworzenie 550 lokali mieszkalnych. Ustalono kapitał zakładowy w wysokości 30 000 500,00 zł, przy czym Gmina Gręboszów obejmie 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina na wniosek Wójta Gminy Gręboszów otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na najbliższej sesji Rady Gminy będzie procedowana uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o. Po przyjęciu podobnych uchwał przez pozostałych wspólników, zostanie zwołane Zgromadzenie Wspólników oraz będą podjęte czynności prawne celem powołania pozostałych organów, tj. Rady Nadzorczej oraz Zarządu.         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe