Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,2 mm

Zmiana kodów oleju napędowego, które można uznać do zwrotu podatku akcyzowego – paliwo rolnicze

Informujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19;
  • od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Informujemy równocześnie, że w art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Ewelina Dudek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.02.2019 r.

Informujemy, że w dniach od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego: od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19; od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. Informujemy równocześnie, że w art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.                                       Opracowanie: Ewelina Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.02.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe