Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 2,1 km/h
opady: 0,0 mm

Struktura Urzędu

Wójt: Krzysztof Gil

 • Zastępca Wójta: Zdzisław Kogut
 • Sekretarz: Zdzisław Kogut
  • Referat Organizacyjno Administracyjny "OA" Zdzisław Kogut
 • Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "RŚW" Mieczysław Mamulski
 • Urząd Stanu Cywilnego "USC": Grzegorz Kilian
 • Skarbnik: Bożena Deshko
  • Referat Finansowo Budżetowy "FB": Bożena Deshko
 • Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej "BIK": Grzegorz Skowron
 • Referat Informatyzacji i Zarządzania Kryzysowego "IZK": Marcin Janowiec
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych "IN": Marcin Janowiec
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii "AN": Bożena Landowska
 • Stanowisko Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości "SOP": Edyta Wajda
 • Stanowisko ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki "KFT": Grzegorz Kilian
 • Inspektor Ochrony Danych "IOD": Grzegorz Kilian
 • Radca Prawny "RP"

Struktura Urzędu - graficznie

Schemat Organizacyjny po zmianach

 

Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe